regexp_replacefunction (Databricks SQL)

Zastępuje wszystkie podciągy tego str dopasowania regexp do repelementu .

Składnia

regexp_replace(str, regexp, rep [, position] )

Argumenty

  • str: wyrażenie STRING do dopasowania.
  • regexp: wyrażenie STRING z pasującym wzorcem.
  • rep: wyrażenie STRING, które jest ciągiem zastępczym.
  • position: opcjonalny literał liczbowy całkowity większy niż 0, wskazujący, gdzie rozpocząć dopasowywanie. Wartość domyślna to 1.

Zwraca

CIĄG.

Ciąg regexp musi być wyrażeniem regularnym Języka Java. Literały ciągów są niewyobrażalne. Na przykład, aby dopasować '\abc'element , wyrażenie regularne dla wyrażenia regexp może mieć wartość '^\\abc$'. Wyszukiwanie rozpoczyna się od .position Wartość domyślna to 1, która oznacza początek .str Jeśli position przekracza długość strznaku , wynik to str.

Przykłady

> SELECT regexp_replace('100-200', '(\\d+)', 'num');
 num-num