Dokumentacja usługi Azure Event Grid

Dowiedz się, w jaki sposób usługa Azure Event Grid pozwala reagować na istotne zdarzenia w usługach platformy Azure oraz spoza tej platformy w czasie niemal rzeczywistym.