Zestawy SDK usługi Event Grid na potrzeby zarządzania i publikowania

Usługa Event Grid udostępnia zestawy SDK, które umożliwiają programowe zarządzanie zasobami i publikowanie zdarzeń.

Zestawy SDK zarządzania

Zestawy SDK zarządzania umożliwiają tworzenie, aktualizowanie i usuwanie tematów i subskrypcji usługi Event Grid. Obecnie dostępne są następujące zestawy SDK:

Zestawy SDK płaszczyzny danych

Zestawy SDK płaszczyzny danych umożliwiają publikowanie zdarzeń w tematach przez dbanie o uwierzytelnianie, tworzenie zdarzenia i asynchroniczne publikowanie w określonym punkcie końcowym. Umożliwiają one również korzystanie z zdarzeń innych firm. Obecnie dostępne są następujące zestawy SDK:

Język programowania SDK
.NET Najnowszy stabilny zestaw SDK: Azure.Messaging.EventGrid

Starszy zestaw SDK: Microsoft.Azure.EventGrid

Java Najnowszy stabilny zestaw SDK: azure-messaging-eventgrid

Starszy zestaw SDK: azure-eventgrid

Python azure-eventgrid
JavaScript @azure/eventgrid
Go Zestaw Azure SDK dla języka Go
Ruby azure_event_grid

Następne kroki