Scenariusz: Apache Tez aplikacja zawiesza się w usłudze Azure HDInsight

W tym artykule opisano kroki rozwiązywania problemów oraz możliwe rozwiązania problemów występujących w przypadku współpracy z klastrami usługi Azure HDInsight.

Problem

Po przesłaniu zadania Apache Hive w widoku tez stan zadania to "uruchomiona", ale nie jest wyświetlany żaden postęp

Przyczyna

Przesłano zbyt wiele zadań; Kolejka długich przędzy.

Rozwiązanie

Skaluj klaster w górę lub po prostu zaczekaj na opróżnienie kolejki przędzy.

Domyślnie yarn.scheduler.capacity.maximum-applications określa maksymalną liczbę aplikacji, które są uruchomione lub oczekujące, i domyślnie 10000 .

Następne kroki

Jeśli problem nie został wyświetlony lub nie można rozwiązać problemu, odwiedź jeden z następujących kanałów, aby uzyskać więcej pomocy: