Dokumentacja dotyczące kluczy

Usługa Azure Key Vault umożliwia aplikacjom i użytkownikom platformy Microsoft Azure przechowywanie i używanie kluczy. Obsługuje ona wiele typów kluczy i algorytmów oraz umożliwia korzystanie ze sprzętowych modułów zabezpieczeń (HSM) dla kluczy o wysokiej wartości.