Dokumentacja usługi Azure Red Hat OpenShift

Usługa Azure Red Hat OpenShift udostępnia na platformie Azure klastry Kubernetes z jedną dzierżawą i o wysokiej dostępności, które są obsługiwane przez firmy Red Hat i Microsoft.