Dokumentacja usługi Azure Database for PostgreSQL

Usługa Azure Database for PostgreSQL jest usługą relacyjnej bazy danych opartą na aparacie bazy danych Postgres typu open source. Jest to w pełni zarządzana baza danych jako usługa, która może obsługiwać obciążenia o znaczeniu krytycznym — z przewidywalną wydajnością, zabezpieczeniami, wysoką dostępnością i dynamiczną skalowalnością.

Informacje o usłudze Azure Database for PostgreSQL

Omówienie

Co nowego