Dokumentacja usługi StorSimple

Dowiedz się, jak używać usługi Azure StorSimple, zintegrowanego rozwiązania, które pozwala zarządzać zadaniami dotyczącymi przesyłania danych między urządzeniami lokalnymi i magazynem w chmurze Azure. W samouczkach i innych dokumentach pokazano, jak skonfigurować zarządzanie magazynem, tworzenie kopii zapasowych niezależnych od lokalizacji i odzyskiwanie po awarii.