Kontenery: kwestie dotyczące interfejsu użytkownikaContainers: User-Interface Issues

Aby odpowiednio zarządzać elementami połączonymi i osadzonymi, należy dodać wiele funkcji do interfejsu użytkownika aplikacji kontenera.You must add a number of features to a container application's user interface to adequately manage linked and embedded items. Te funkcje obejmują zmiany struktury menu i zdarzenia obsługiwane przez aplikację.These features involve changes to the menu structure and to the events that the application handles. Aby uzyskać szczegółowe informacje na ich temat, zobacz następujące artykuły:For detailed information about them, see the following articles:

Aby uzyskać informacje na tematFor information on ZobaczSee
Dodatki do menu dla kontenerówMenu additions for containers Menu i zasoby: Dodatki do konteneraMenus and Resources: Container Additions
Dodatkowe zasoby dla kontenerówAdditional resources for containers Menu i zasoby: Dodatki do konteneraMenus and Resources: Container Additions
Malowanie połączonych lub osadzonych elementówPainting linked or embedded items Przykład konteneraContainer sample
Nowe okna dialogowe dla kontenerówNew dialog boxes for containers Okna dialogowe w OLEDialog Boxes in OLE

Zobacz teżSee also

ContainersContainers
Kontenery: funkcje zaawansowaneContainers: Advanced Features
Menu i zasoby (OLE)Menus and Resources (OLE)