_RemotableHandle Struktura

Definicja

IAccessibleHandler i wszystkich jego składowych narażonych są częścią zarządzanych otoka interfejsu ułatwień dostępu Component Object Model (COM).The IAccessibleHandler and all of its exposed members are part of a managed wrapper for the Component Object Model (COM) accessibility interface.

public value class _RemotableHandle
public struct _RemotableHandle
type _RemotableHandle = struct
Public Structure _RemotableHandle
Dziedziczenie
_RemotableHandle

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat _RemotableHandle, zobacz Microsoft Active Accessibility dokumentacji.For more information about _RemotableHandle, see the Microsoft Active Accessibility documentation.

Pola

fContext

IAccessibleHandler i wszystkich jego składowych narażonych są częścią zarządzanych otoka interfejsu ułatwień dostępu Component Object Model (COM).The IAccessibleHandler and all of its exposed members are part of a managed wrapper for the Component Object Model (COM) accessibility interface.

u

IAccessibleHandler i wszystkich jego składowych narażonych są częścią zarządzanych otoka interfejsu ułatwień dostępu Component Object Model (COM).The IAccessibleHandler and all of its exposed members are part of a managed wrapper for the Component Object Model (COM) accessibility interface.

Dotyczy