ActionDescriptor Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ActionDescriptor.

public:
 ActionDescriptor();
public ActionDescriptor ();
Public Sub New ()

Dotyczy