BadRequestResult Klasa

Definicja

Odpowiedź, StatusCodeResult która po wykonaniu spowoduje wykonanie odpowiedzi Na złe żądanie (400).

public ref class BadRequestResult : Microsoft::AspNetCore::Mvc::StatusCodeResult
public class BadRequestResult : Microsoft.AspNetCore.Mvc.StatusCodeResult
[Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.DefaultStatusCode(400)]
public class BadRequestResult : Microsoft.AspNetCore.Mvc.StatusCodeResult
type BadRequestResult = class
    inherit StatusCodeResult
[<Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.DefaultStatusCode(400)>]
type BadRequestResult = class
    inherit StatusCodeResult
Public Class BadRequestResult
Inherits StatusCodeResult
Dziedziczenie
Pochodne
Atrybuty

Konstruktory

BadRequestResult()

Tworzy nowe wystąpienie klasy BadRequestResult.

Właściwości

StatusCode

Pobiera kod stanu HTTP.

(Odziedziczone po StatusCodeResult)

Metody

ExecuteResult(ActionContext)

Wykonuje operację wyniku metody akcji synchronicznie. Ta metoda jest wywoływana przez MVC w celu przetwarzania wyniku metody akcji.

(Odziedziczone po StatusCodeResult)
ExecuteResultAsync(ActionContext)

Asynchronicznie wykonuje wynikową operację metody akcji. Ta metoda jest wywoływana przez MVC w celu przetwarzania wyniku metody akcji. Domyślna implementacja tej metody wywołuje ExecuteResult(ActionContext) metodę i zwraca ukończone zadanie.

(Odziedziczone po ActionResult)

Jawne implementacje interfejsu

IStatusCodeActionResult.StatusCode (Odziedziczone po StatusCodeResult)

Dotyczy