FileStreamResult Konstruktory

Definicja

Przeciążenia

FileStreamResult(Stream, MediaTypeHeaderValue)

Tworzy nowe wystąpienie FileStreamResult z dostarczonymi i fileStream dostarczonymi . contentType

FileStreamResult(Stream, String)

Tworzy nowe wystąpienie FileStreamResult z dostarczonymi i fileStream dostarczonymi . contentType

FileStreamResult(Stream, MediaTypeHeaderValue)

Tworzy nowe wystąpienie FileStreamResult z dostarczonymi i fileStream dostarczonymi . contentType

public:
 FileStreamResult(System::IO::Stream ^ fileStream, Microsoft::Net::Http::Headers::MediaTypeHeaderValue ^ contentType);
public FileStreamResult (System.IO.Stream fileStream, Microsoft.Net.Http.Headers.MediaTypeHeaderValue contentType);
new Microsoft.AspNetCore.Mvc.FileStreamResult : System.IO.Stream * Microsoft.Net.Http.Headers.MediaTypeHeaderValue -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.FileStreamResult
Public Sub New (fileStream As Stream, contentType As MediaTypeHeaderValue)

Parametry

fileStream
Stream

Strumień z plikiem.

contentType
MediaTypeHeaderValue

Nagłówek Content-Type odpowiedzi.

Dotyczy

FileStreamResult(Stream, String)

Tworzy nowe wystąpienie FileStreamResult z dostarczonymi i fileStream dostarczonymi . contentType

public:
 FileStreamResult(System::IO::Stream ^ fileStream, System::String ^ contentType);
public FileStreamResult (System.IO.Stream fileStream, string contentType);
new Microsoft.AspNetCore.Mvc.FileStreamResult : System.IO.Stream * string -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.FileStreamResult
Public Sub New (fileStream As Stream, contentType As String)

Parametry

fileStream
Stream

Strumień z plikiem.

contentType
String

Nagłówek Content-Type odpowiedzi.

Dotyczy