BuildEngineResult Struktura

Definicja

Zawiera wynik kompilacji i docelowego wyjścia.Contains the result of the build and the target outputs.

public value class BuildEngineResult
[System.Serializable]
public struct BuildEngineResult
type BuildEngineResult = struct
Public Structure BuildEngineResult
Dziedziczenie
BuildEngineResult
Atrybuty

Konstruktory

BuildEngineResult(Boolean, List<IDictionary<String,ITaskItem[]>>)

Konstruktor, który pobiera wynik kompilacji i listę docelowych danych wyjściowych dla każdego projektu.Constructor that takes the result of the build and a list of the target outputs per project.

Właściwości

Result

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli kompilacja zakończyła się pomyślnie.Returns true if the build succeeded.

TargetOutputsPerProject

Dane wyjściowe obiektów docelowych na projekt.Outputs of the targets per project.

Dotyczy