ConfigurationPath.Combine Metoda

Definicja

Przeciążenia

Combine(IEnumerable<String>)

Łączy segmenty ścieżki w jedną ścieżkę.Combines path segments into one path.

Combine(String[])

Łączy segmenty ścieżki w jedną ścieżkę.Combines path segments into one path.

Combine(IEnumerable<String>)

Łączy segmenty ścieżki w jedną ścieżkę.Combines path segments into one path.

public:
 static System::String ^ Combine(System::Collections::Generic::IEnumerable<System::String ^> ^ pathSegments);
public static string Combine (System.Collections.Generic.IEnumerable<string> pathSegments);
static member Combine : seq<string> -> string
Public Shared Function Combine (pathSegments As IEnumerable(Of String)) As String

Parametry

pathSegments
IEnumerable<String>

Segmenty ścieżki do połączenia.The path segments to combine.

Zwraca

String

Połączona ścieżka.The combined path.

Dotyczy

Produkt Introduced

Combine(String[])

Łączy segmenty ścieżki w jedną ścieżkę.Combines path segments into one path.

public:
 static System::String ^ Combine(... cli::array <System::String ^> ^ pathSegments);
public static string Combine (params string[] pathSegments);
static member Combine : string[] -> string
Public Shared Function Combine (ParamArray pathSegments As String()) As String

Parametry

pathSegments
String[]

Segmenty ścieżki do połączenia.The path segments to combine.

Zwraca

String

Połączona ścieżka.The combined path.

Dotyczy

Produkt Introduced