RegExpConstructor.index Właściwość

Definicja

Pobiera indeks ostatniego pomyślnego dopasowania przed przekazaniem indeksu.Gets the index of the last successful match, before advancing the index.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public:
 property System::Object ^ index { System::Object ^ get(); };
public object index { get; }
member this.index : obj
Public ReadOnly Property index As Object

Wartość właściwości

Object

Indeks ostatniego pomyślnego dopasowania, jeśli taki istnieje.The index of the last successful match, if there was one.

Dotyczy

Zobacz też