NamedRange.Orientation Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia orientację tekstu.

public object Orientation { get; set; }

Wartość właściwości

Object

Wartość całkowita z zakresu od-90 do 90 stopni.

Przykłady

Poniższy przykład kodu tworzy NamedRange a, a następnie używa Orientation właściwości do wyświetlania pionowego tekstu w NamedRange .

Ten przykład dotyczy dostosowywania na poziomie dokumentu.

Microsoft.Office.Tools.Excel.NamedRange orientationRange;
private void DisplayVerticalText()
{
  orientationRange = this.Controls.AddNamedRange(
     this.Range["C4"], "orientationRange");
  this.orientationRange.Value2 = "This text is vertical.";
  this.orientationRange.Orientation = -90;
}
Private orientationRange As Microsoft.Office.Tools.Excel.NamedRange

Private Sub DisplayVerticalText()
  orientationRange = Me.Controls.AddNamedRange( _
    Me.Range("C4"), "orientationRange")
  Me.orientationRange.Value2 = "This text is vertical."
  Me.orientationRange.Orientation = -90
End Sub

Dotyczy