ServiceCompositionException Klasa

Definicja

Służy do wskazania, kiedy wystąpi awaria odnajdywania lub aktywowania usługi.

public ref class ServiceCompositionException : Exception
[System.Serializable]
public class ServiceCompositionException : Exception
[<System.Serializable>]
type ServiceCompositionException = class
    inherit Exception
Public Class ServiceCompositionException
Inherits Exception
Dziedziczenie
ServiceCompositionException
Pochodne
Atrybuty

Konstruktory

ServiceCompositionException()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ServiceCompositionException.

ServiceCompositionException(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ServiceCompositionException.

ServiceCompositionException(String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ServiceCompositionException.

ServiceCompositionException(String, Exception)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ServiceCompositionException.

Dotyczy