ServiceHostInformation Struktura

Definicja

Opisuje ważne atrybuty hosta usługi, które są często wymagane do oceny zgodności z usługą.

public value class ServiceHostInformation
public struct ServiceHostInformation
type ServiceHostInformation = struct
Public Structure ServiceHostInformation
Dziedziczenie
ServiceHostInformation

Właściwości

OperatingSystem

Pobiera lub ustawia system operacyjny, na którym jest uruchomiony Host usługi.

OperatingSystemVersion

Pobiera lub ustawia wersję systemu operacyjnego, na którym jest uruchomiony Host usługi.

ProcessArchitecture

Pobiera lub ustawia architekturę procesu hosta usługi.

Runtime

Pobiera lub ustawia środowisko uruchomieniowe oferowane przez hosta usługi.

RuntimeVersion

Pobiera lub ustawia wersję środowiska uruchomieniowego, jeśli ma zastosowanie.

Dotyczy