ConstReverseBidirectionalIterator<TValue>.Increment Operator

Definicja

Zwiększa iterator o jeden element.Increments the iterator by one element. Zwiększenie iteratora odwrotnego jest taka sama jak zmniejszenie regularnego iteratora.Incrementing a reverse iterator is the same as decrementing a regular iterator.

Przeciążenia

Increment(ConstReverseBidirectionalIterator<TValue>)

Zwiększa iterator o jeden element.Increments the iterator by one element. Zwiększenie iteratora odwrotnego jest taka sama jak zmniejszenie regularnego iteratora.Incrementing a reverse iterator is the same as decrementing a regular iterator. Jest to prefiksowa wersja operatora przyrostu.This is the prefix version of the increment operator.

Increment(Int32, Int32)

Zwiększa iterator o jeden element.Increments the iterator by one element. Zwiększenie iteratora odwrotnego jest taka sama jak zmniejszenie regularnego iteratora.Incrementing a reverse iterator is the same as decrementing a regular iterator. Jest to przyrostkowa wersja operatora przyrostu.This is the postfix version of the increment operator.

Increment(ConstReverseBidirectionalIterator<TValue>)

Zwiększa iterator o jeden element.Increments the iterator by one element. Zwiększenie iteratora odwrotnego jest taka sama jak zmniejszenie regularnego iteratora.Incrementing a reverse iterator is the same as decrementing a regular iterator. Jest to prefiksowa wersja operatora przyrostu.This is the prefix version of the increment operator.

public:
 void ^ operator ++(Microsoft::VisualC::StlClr::Generic::ConstReverseBidirectionalIterator<TValue> ^ % );
public void operator ++ (ref Microsoft.VisualC.StlClr.Generic.ConstReverseBidirectionalIterator<TValue> );
member this.op_Increment : ConstReverseBidirectionalIterator -> unit
Public op_Increment (ByRef  As ConstReverseBidirectionalIterator(Of TValue)) As Void

Parametry

Increment(Int32, Int32)

Zwiększa iterator o jeden element.Increments the iterator by one element. Zwiększenie iteratora odwrotnego jest taka sama jak zmniejszenie regularnego iteratora.Incrementing a reverse iterator is the same as decrementing a regular iterator. Jest to przyrostkowa wersja operatora przyrostu.This is the postfix version of the increment operator.

public:
 void ^ operator ++(Microsoft::VisualC::StlClr::Generic::ConstReverseBidirectionalIterator<TValue> ^ % , int );
public void operator ++ (ref Microsoft.VisualC.StlClr.Generic.ConstReverseBidirectionalIterator<TValue> , int );
member this.op_Increment :  * int -> unit
Public op_Increment (ByRef  As ConstReverseBidirectionalIterator(Of TValue),  As Integer) As Void

Parametry

A_0
Int32

Wskazuje, że jest to przyrostkowa wersja operatora przyrostu.Indicates that this is the postfix version of the increment operator.

Dotyczy