_LIB_FLAGS Wyliczenie

Definicja

Określa atrybuty biblioteki.

To wyliczenie ma atrybut FlagsAttribute zezwalający na bitową kombinację jego wartości składowych.

public enum class _LIB_FLAGS
public enum class _LIB_FLAGS
enum _LIB_FLAGS
[System.Flags]
public enum _LIB_FLAGS
[<System.Flags>]
type _LIB_FLAGS = 
Public Enum _LIB_FLAGS
Dziedziczenie
_LIB_FLAGS
Atrybuty

Pola

LF_EXPANDABLE 4

Biblioteka obsługuje GetLibList(LIB_PERSISTTYPE, IVsLiteTreeList) .

LF_GLOBAL 2

Określa, że biblioteka jest listą Globals.

LF_HIDEINLIBPICKER 8

Nie pokazuj biblioteki ani jej liblist w oknie dialogowym Dodaj odwołanie.

LF_PROJECT 1

Określa, że biblioteka jest listą projektów.

Uwagi

Podpis COM

Z vsshell. idl:

To Wyliczenie służy do informowania menedżera obiektów środowiska o typie wdrożonej biblioteki. Uwzględnij w LF_EXPANDABLE przypadku zaimplementowania GetLibList .

Dotyczy