SettableOleDataObject.QueryGetData(FORMATETC[]) Metoda

Definicja

Określa, czy obiekt danych może wyrenderować dane w określony sposób.

public:
 virtual int QueryGetData(cli::array <Microsoft::VisualStudio::OLE::Interop::FORMATETC> ^ pFormatetc);
int QueryGetData(std::Array <Microsoft::VisualStudio::OLE::Interop::FORMATETC> const & pFormatetc);
public int QueryGetData (Microsoft.VisualStudio.OLE.Interop.FORMATETC[] pFormatetc);
abstract member QueryGetData : Microsoft.VisualStudio.OLE.Interop.FORMATETC[] -> int
override this.QueryGetData : Microsoft.VisualStudio.OLE.Interop.FORMATETC[] -> int
Public Function QueryGetData (pFormatetc As FORMATETC()) As Integer

Parametry

pFormatetc
FORMATETC[]

Obiekt format.

Zwraca

Int32

Jeśli metoda się powiedzie, Microsoft.VisualStudio.VSConstants.S_OK; w przeciwnym razie, kod błędu.

Implementuje

Dotyczy