IVsDebugName Interfejs

Definicja

Dostarcza metody do pobierania nazwy i lokalizacji punktu przerwania debugowania.

public interface class IVsDebugName
public interface class IVsDebugName
__interface IVsDebugName
[System.Runtime.InteropServices.Guid("0BCE4F72-5889-4733-8605-413C28F5899F")]
[System.Runtime.InteropServices.InterfaceType(1)]
public interface IVsDebugName
[<System.Runtime.InteropServices.Guid("0BCE4F72-5889-4733-8605-413C28F5899F")>]
[<System.Runtime.InteropServices.InterfaceType(1)>]
type IVsDebugName = interface
Public Interface IVsDebugName
Atrybuty

Metody

GetLocation(String, TextSpan[])

Pobiera lokalizację punktu przerwania.

GetName(String)

Pobiera nazwę punktu przerwania.

Dotyczy