AwaitExtensions.ExecuteContinuationSynchronouslyAwaitable Struktura

Definicja

Oczekiwane zadanie, które ma koligację do synchronicznego wykonywania wywołań zwrotnych w trakcie kończenia stosu wywołań.

public struct AwaitExtensions.ExecuteContinuationSynchronouslyAwaitable
[System.Runtime.CompilerServices.IsReadOnly]
public struct AwaitExtensions.ExecuteContinuationSynchronouslyAwaitable
type AwaitExtensions.ExecuteContinuationSynchronouslyAwaitable = struct
[<System.Runtime.CompilerServices.IsReadOnly>]
type AwaitExtensions.ExecuteContinuationSynchronouslyAwaitable = struct
Public Structure AwaitExtensions.ExecuteContinuationSynchronouslyAwaitable
Dziedziczenie
AwaitExtensions.ExecuteContinuationSynchronouslyAwaitable
Atrybuty

Konstruktory

AwaitExtensions.ExecuteContinuationSynchronouslyAwaitable(Task)

Inicjuje nowe wystąpienie AwaitExtensions.ExecuteContinuationSynchronouslyAwaitable struktury.

Metody

GetAwaiter()

Pobiera oczekujące.

Dotyczy