ActivationContext.ContextForm Wyliczenie

Definicja

Wskazuje kontekst aplikacji aktywowanej przez manifest.Indicates the context for a manifest-activated application.

public: enum class ActivationContext::ContextForm
public enum ActivationContext.ContextForm
type ActivationContext.ContextForm = 
Public Enum ActivationContext.ContextForm
Dziedziczenie
ActivationContext.ContextForm

Pola

Loose 0

Aplikacja nie znajduje się w sklepie ClickOnce.The application is not in the ClickOnce store.

StoreBounded 1

Aplikacja jest zawarta w sklepie ClickOnce.The application is contained in the ClickOnce store.

Uwagi

Wartości tego wyliczenia określają, czy aplikacja została załadowana do magazynu ClickOnce.The values of this enumeration specify whether an application has been loaded into the ClickOnce store. Manifest aktywowany przez aplikację, która nie jest zainstalowana w sklepie ClickOnce, jest klasyfikowany jako luźny.A manifest activated application that is not installed in the ClickOnce store is classified as Loose. Przykładem aplikacji nieznajdującej się w sklepie jest aplikacja aktywowana w ramach manifestu w programie Visual Studio.An example of an application not in the store is a manifest-activated application executing in Visual Studio.

Dotyczy