PropertyValueExceptionSource Wyliczenie

Definicja

Wskazuje źródło wyjątku zgłoszonego przez PropertyValue operację.Indicates the source of the exception thrown by a PropertyValue operation.

public enum class PropertyValueExceptionSource
public enum PropertyValueExceptionSource
type PropertyValueExceptionSource = 
Public Enum PropertyValueExceptionSource
Dziedziczenie
PropertyValueExceptionSource

Pola

Get 0

Wskazuje, że wyjątek wystąpił podczas operacji pobierania.Indicates that the exception occurred during a get operation.

Set 1

Wskazuje, że podczas operacji ustawiania wystąpił wyjątek.Indicates that the exception occurred during a set operation.

Dotyczy