SubscribeContextCallback<TContextItemType> Delegat

Definicja

Definiuje metodę wywołania zwrotnego, która będzie wywoływana po zmianie elementu kontekstu.Defines a callback method that will be invoked when a context item changes.

generic <typename TContextItemType>
 where TContextItemType : ContextItempublic delegate void SubscribeContextCallback(TContextItemType item);
public delegate void SubscribeContextCallback<TContextItemType>(TContextItemType item) where TContextItemType : ContextItem;
type SubscribeContextCallback<'ContextItemType (requires 'ContextItemType :> ContextItem)> = delegate of 'ContextItemType -> unit
Public Delegate Sub SubscribeContextCallback(Of TContextItemType)(item As TContextItemType)

Parametry typu

TContextItemType

Typ elementu kontekstu.The type of the context item.

Parametry

item
TContextItemType

Element kontekstu, który został zmieniony.The context item that changed.

Dziedziczenie
SubscribeContextCallback<TContextItemType>

Metody rozszerzania

GetMethodInfo(Delegate)

Pobiera obiekt, który reprezentuje metodę reprezentowaną przez określony delegat.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Dotyczy