ToolboxCategory Konstruktory

Definicja

Tworzy wystąpienie klasy ToolboxCategory.Creates an instance of the ToolboxCategory class.

Przeciążenia

ToolboxCategory()

Tworzy wystąpienie klasy ToolboxCategory.Creates an instance of the ToolboxCategory class.

ToolboxCategory(String)

Tworzy wystąpienie ToolboxCategory klasy o określonej nazwie.Creates an instance of the ToolboxCategory class with a specified name.

ToolboxCategory()

Tworzy wystąpienie klasy ToolboxCategory.Creates an instance of the ToolboxCategory class.

public:
 ToolboxCategory();
public ToolboxCategory ();
Public Sub New ()

Uwagi

Domyślna nazwa przypisana do ToolboxCategory kolekcji jest pusta string .The default name assigned to the ToolboxCategory collection is an empty string.

Dotyczy

ToolboxCategory(String)

Tworzy wystąpienie ToolboxCategory klasy o określonej nazwie.Creates an instance of the ToolboxCategory class with a specified name.

public:
 ToolboxCategory(System::String ^ name);
public ToolboxCategory (string name);
new System.Activities.Presentation.Toolbox.ToolboxCategory : string -> System.Activities.Presentation.Toolbox.ToolboxCategory
Public Sub New (name As String)

Parametry

name
String

Nazwa kolekcji kategorii przybornika.The name of the toolbox category collection.

Uwagi

Nazwa przypisana do ToolboxCategory kolekcji może być pusta string .The name assigned to the ToolboxCategory collection can be an empty string. Jest to wartość przypisana przez konstruktora bez parametrów ToolboxCategory .This is the value assigned by the parameterless constructor, ToolboxCategory.

Dotyczy