WorkflowDesignerIcons Klasa

Definicja

Przedstawia ikony projektanta przepływu pracy.Represents the workflow designer icons.

public ref class WorkflowDesignerIcons abstract sealed
public static class WorkflowDesignerIcons
type WorkflowDesignerIcons = class
Public Class WorkflowDesignerIcons
Dziedziczenie
WorkflowDesignerIcons

Metody

UseWindowsStoreAppStyleIcons()

Używa ikon stylu aplikacji ze sklepu Windows.Uses the Windows Store App style icons.

Dotyczy