AssemblyHash.GetValue Metoda

Definicja

Ostrzeżenie

Ten interfejs API jest teraz przestarzały.

Pobiera wartość skrótu.Gets the hash value.

public:
 cli::array <System::Byte> ^ GetValue();
public byte[] GetValue ();
[System.Obsolete("The AssemblyHash class has been deprecated. http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202")]
public byte[] GetValue ();
[System.Obsolete]
public byte[] GetValue ();
member this.GetValue : unit -> byte[]
Public Function GetValue () As Byte()

Zwraca

Byte[]

Wartość skrótu.The hash value.

Atrybuty

Dotyczy