ConfigurationElement.CurrentConfiguration Właściwość

Definicja

Pobiera odwołanie do wystąpienia Configuration najwyższego poziomu, które reprezentuje hierarchię konfiguracji, do której należy bieżące wystąpienie ConfigurationElement.Gets a reference to the top-level Configuration instance that represents the configuration hierarchy that the current ConfigurationElement instance belongs to.

public:
 property System::Configuration::Configuration ^ CurrentConfiguration { System::Configuration::Configuration ^ get(); };
public System.Configuration.Configuration CurrentConfiguration { get; }
member this.CurrentConfiguration : System.Configuration.Configuration
Public ReadOnly Property CurrentConfiguration As Configuration

Wartość właściwości

Configuration

Wystąpienie Configuration najwyższego poziomu, do którego należy bieżące wystąpienie ConfigurationElement.The top-level Configuration instance that the current ConfigurationElement instance belongs to.

Uwagi

Właściwość CurrentConfiguration ułatwia określenie, która wersja .NET Framework.NET Framework jest przeznaczona do użycia.The CurrentConfiguration property makes it easy to determine which version of the .NET Framework.NET Framework is targeted. Właściwość TargetFramework wystąpienia Configuration najwyższego poziomu wskazuje dodaną wersję platformy.The TargetFramework property of the top-level Configuration instance indicates the targeted framework version.

Dotyczy

Zobacz też