SettingsAttributeDictionary Konstruktory

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy SettingsAttributeDictionary.Initializes a new instance of the SettingsAttributeDictionary class.

Przeciążenia

SettingsAttributeDictionary()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy SettingsAttributeDictionary.Initializes a new instance of the SettingsAttributeDictionary class.

SettingsAttributeDictionary(SettingsAttributeDictionary)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy SettingsAttributeDictionary.Initializes a new instance of the SettingsAttributeDictionary class.

SettingsAttributeDictionary()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy SettingsAttributeDictionary.Initializes a new instance of the SettingsAttributeDictionary class.

public:
 SettingsAttributeDictionary();
public SettingsAttributeDictionary ();
Public Sub New ()

Dotyczy

SettingsAttributeDictionary(SettingsAttributeDictionary)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy SettingsAttributeDictionary.Initializes a new instance of the SettingsAttributeDictionary class.

public:
 SettingsAttributeDictionary(System::Configuration::SettingsAttributeDictionary ^ attributes);
public SettingsAttributeDictionary (System.Configuration.SettingsAttributeDictionary attributes);
new System.Configuration.SettingsAttributeDictionary : System.Configuration.SettingsAttributeDictionary -> System.Configuration.SettingsAttributeDictionary
Public Sub New (attributes As SettingsAttributeDictionary)

Parametry

attributes
SettingsAttributeDictionary

Kolekcja par klucz/wartość, które są powiązane z ustawieniami konfiguracji.A collection of key/value pairs that are related to configuration settings.

Dotyczy