DataTable.TableCleared Zdarzenie

Definicja

Występuje po wyczyszczeniu DataTable.Occurs after a DataTable is cleared.

public:
 event System::Data::DataTableClearEventHandler ^ TableCleared;
public event System.Data.DataTableClearEventHandler TableCleared;
member this.TableCleared : System.Data.DataTableClearEventHandler 
Public Custom Event TableCleared As DataTableClearEventHandler 

Uwagi

Zdarzenie TableCleared jest uruchamiane natychmiast po pomyślnym wyczyszczeniu wszystkich wierszy, ale zanim metoda Clear zwróci kontrolę z powrotem do obiektu wywołującego.The TableCleared event is fired immediately after all rows have been successfully cleared but before the Clear method returns control back to the caller. Zdarzenie TableCleared nie jest wyzwalane w przypadku wystąpienia wyjątków podczas operacji czyszczenia.The TableCleared event is not fired if there are any exceptions during the clear operation.

Dotyczy

Zobacz też