IDataRecord.GetFloat(Int32) Metoda

Definicja

Pobiera liczbę zmiennoprzecinkową o pojedynczej precyzji dla określonego pola.Gets the single-precision floating point number of the specified field.

public:
 float GetFloat(int i);
public float GetFloat (int i);
abstract member GetFloat : int -> single
Public Function GetFloat (i As Integer) As Single

Parametry

i
Int32

Indeks pola do znalezienia.The index of the field to find.

Zwraca

Liczba zmiennoprzecinkowa o pojedynczej precyzji dla określonego pola.The single-precision floating point number of the specified field.

Wyjątki

Przekazano indeks poza zakresem od 0 do FieldCount.The index passed was outside the range of 0 through FieldCount.

Dotyczy