ITableMappingCollection.RemoveAt(String) Metoda

Definicja

Usuwa ITableMapping obiekt o określonej SourceTable nazwie z kolekcji.Removes the ITableMapping object with the specified SourceTable name from the collection.

public:
 void RemoveAt(System::String ^ sourceTableName);
public void RemoveAt (string sourceTableName);
abstract member RemoveAt : string -> unit
Public Sub RemoveAt (sourceTableName As String)

Parametry

sourceTableName
String

Nazwa z uwzględnieniem wielkości liter SourceTable .The case-sensitive name of the SourceTable.

Dotyczy