ModifiedMemberInfo Struktura

Definicja

Przechowuje wartości elementów członkowskich, które zostały zmodyfikowane w aplikacjach LINQ to SQL.Holds values of members that have been modified in LINQ to SQL applications.

public value class ModifiedMemberInfo
public struct ModifiedMemberInfo
type ModifiedMemberInfo = struct
Public Structure ModifiedMemberInfo
Dziedziczenie
ModifiedMemberInfo

Właściwości

CurrentValue

Pobiera bieżącą wartość zmodyfikowanego elementu członkowskiego.Gets the current value of the modified member.

Member

Pobiera informacje o członkach dla zmodyfikowanego elementu członkowskiego.Gets member information for the modified member.

OriginalValue

Pobiera oryginalną wartość zmodyfikowanego elementu członkowskiego.Gets the original value of the modified member.

Dotyczy