OracleDataReader.GetOracleTimeSpan(Int32) Metoda

Definicja

Pobiera wartość określonej kolumny jako OracleTimeSpan obiekt.

public:
 System::Data::OracleClient::OracleTimeSpan GetOracleTimeSpan(int i);
public System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan GetOracleTimeSpan (int i);
member this.GetOracleTimeSpan : int -> System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan
Public Function GetOracleTimeSpan (i As Integer) As OracleTimeSpan

Parametry

i
Int32

Porządkowa kolumna oparta na zera.

Zwraca

OracleTimeSpan

Wartość określonej kolumny jako OracleTimeSpan obiekt.

Wyjątki

Określona obsada jest nieprawidłowa.

Uwagi

Wywołaj metodę IsDBNull , aby sprawdzić wartości null przed wywołaniem tej metody.

Dotyczy