OracleParameterCollection.IsReadOnly Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy OracleParameterCollection jest tylko do odczytu.Gets a value that indicates whether the OracleParameterCollection is read-only.

public:
 property bool IsReadOnly { bool get(); };
public:
 virtual property bool IsReadOnly { bool get(); };
public bool IsReadOnly { get; }
public override bool IsReadOnly { get; }
member this.IsReadOnly : bool
Public ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean
Public Overrides ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

Zwraca true czy OracleParameterCollection jest tylko do odczytu, false w przeciwnym razie.Returns true if the OracleParameterCollection is read only, false otherwise.

Implementuje

Dotyczy