OraclePermission(PermissionState) Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie OraclePermission klasy z jedną z PermissionState wartości.Initializes a new instance of the OraclePermission class with one of the PermissionState values.

public:
 OraclePermission(System::Security::Permissions::PermissionState state);
public OraclePermission (System.Security.Permissions.PermissionState state);
new System.Data.OracleClient.OraclePermission : System.Security.Permissions.PermissionState -> System.Data.OracleClient.OraclePermission
Public Sub New (state As PermissionState)

Parametry

state
PermissionState

Jedna z PermissionState wartości.One of the PermissionState values.

Dotyczy