OraclePermission.Add(String, String, KeyRestrictionBehavior) Metoda

Definicja

Tworzy nowy zestaw uprawnień.Creates a new set of permissions.

public:
 void Add(System::String ^ connectionString, System::String ^ restrictions, System::Data::KeyRestrictionBehavior behavior);
public void Add (string connectionString, string restrictions, System.Data.KeyRestrictionBehavior behavior);
member this.Add : string * string * System.Data.KeyRestrictionBehavior -> unit
Public Sub Add (connectionString As String, restrictions As String, behavior As KeyRestrictionBehavior)

Parametry

connectionString
String

Parametry połączenia.The connection string.

restrictions
String

Ograniczenia dotyczące kluczy.The key restrictions.

behavior
KeyRestrictionBehavior

Jedno z KeyRestrictionBehavior wyliczeń.One of the KeyRestrictionBehavior enumerations.

Dotyczy