OracleTimeSpan.Equality(OracleTimeSpan, OracleTimeSpan) Operator

Definicja

Wykonuje logiczne porównanie dwóch OracleTimeSpan struktur, aby określić, czy są równe.

public:
 static System::Data::OracleClient::OracleBoolean operator ==(System::Data::OracleClient::OracleTimeSpan x, System::Data::OracleClient::OracleTimeSpan y);
public static System.Data.OracleClient.OracleBoolean operator == (System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan x, System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan y);
static member ( = ) : System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan * System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan -> System.Data.OracleClient.OracleBoolean
Public Shared Operator == (x As OracleTimeSpan, y As OracleTimeSpan) As OracleBoolean

Parametry

Zwraca

OracleBoolean

true Jeśli dwie wartości są równe, w przeciwnym razie false .

Uwagi

Równoważna Metoda dla tego operatora to OracleTimeSpan.Equals(Object)

Dotyczy