SqlBoolean Konstruktory

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie SqlBoolean struktury.Initializes a new instance of the SqlBoolean structure.

Przeciążenia

SqlBoolean(Boolean)

Inicjuje nowe wystąpienie SqlBoolean struktury przy użyciu podanej wartości logicznej.Initializes a new instance of the SqlBoolean structure using the supplied Boolean value.

SqlBoolean(Int32)

Inicjuje nowe wystąpienie SqlBoolean struktury przy użyciu określonej wartości całkowitej.Initializes a new instance of the SqlBoolean structure using the specified integer value.

SqlBoolean(Boolean)

Inicjuje nowe wystąpienie SqlBoolean struktury przy użyciu podanej wartości logicznej.Initializes a new instance of the SqlBoolean structure using the supplied Boolean value.

public:
 SqlBoolean(bool value);
public SqlBoolean (bool value);
new System.Data.SqlTypes.SqlBoolean : bool -> System.Data.SqlTypes.SqlBoolean
Public Sub New (value As Boolean)

Parametry

value
Boolean

Wartość nowej SqlBoolean struktury true ; falsealbo.The value for the new SqlBoolean structure; either true or false.

Zobacz też

SqlBoolean(Int32)

Inicjuje nowe wystąpienie SqlBoolean struktury przy użyciu określonej wartości całkowitej.Initializes a new instance of the SqlBoolean structure using the specified integer value.

public:
 SqlBoolean(int value);
public SqlBoolean (int value);
new System.Data.SqlTypes.SqlBoolean : int -> System.Data.SqlTypes.SqlBoolean
Public Sub New (value As Integer)

Parametry

value
Int32

Liczba całkowita, której wartość ma być używana dla nowej SqlBoolean struktury.The integer whose value is to be used for the new SqlBoolean structure.

Zobacz też

Dotyczy