SqlString.BinarySort Pole

Definicja

Określa, że sortowania powinny być oparte na liczbie znaków, a nie w wartości alfabetycznej.Specifies that sorts should be based on a characters numeric value instead of its alphabetical value.

public: static initonly int BinarySort;
public static readonly int BinarySort;
 staticval mutable BinarySort : int
Public Shared ReadOnly BinarySort As Integer 

Wartość pola

Uwagi

BinarySort działa jako stała dla klasy SqlString.BinarySort functions as a constant for the SqlString class.

Dotyczy

Zobacz też