IdentityType Wyliczenie

Definicja

Określa format tożsamości.Specifies the format of the identity.

public enum class IdentityType
public enum IdentityType
type IdentityType = 
Public Enum IdentityType
Dziedziczenie
IdentityType

Pola

DistinguishedName 3

Tożsamość jest nazwą wyróżniającą (DN).The identity is a Distinguished Name (DN).

Guid 5

Tożsamość jest unikatowym identyfikatorem globalnym (GUID).The identity is a Globally Unique Identifier (GUID).

Name 1

Tożsamość jest nazwą.The identity is a name.

SamAccountName 0

Tożsamość jest nazwą Menedżera kont zabezpieczeń (SAM).The identity is a Security Account Manager (SAM) name.

Sid 4

Tożsamość jest identyfikatorem zabezpieczeń (SID) w formacie SDDL (Security Descriptor Definition Language).The identity is a Security Identifier (SID) in Security Descriptor Definition Language (SDDL) format.

UserPrincipalName 2

Tożsamość jest główną nazwą użytkownika (UPN).The identity is a User Principal Name (UPN).

Dotyczy