Graphics.EnumerateMetafile Metoda

Definicja

Wysyła rekordy w określonym Metafileobiekcie pojedynczo do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym punkcie.

Przeciążenia

EnumerateMetafile(Metafile, PointF, RectangleF, GraphicsUnit, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr)

Wysyła rekordy w wybranym prostokącie z Metafileelementu ( jeden naraz) do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym punkcie.

EnumerateMetafile(Metafile, Rectangle, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr, ImageAttributes)

Wysyła rekordy określonego Metafileelementu , pojedynczo do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym prostokątze przy użyciu określonych atrybutów obrazu.

EnumerateMetafile(Metafile, Rectangle, Rectangle, GraphicsUnit, Graphics+EnumerateMetafileProc)

Wysyła rekordy wybranego prostokąta z Metafileelementu , jeden naraz do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym prostokątze.

EnumerateMetafile(Metafile, RectangleF, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr, ImageAttributes)

Wysyła rekordy określonego Metafileelementu , pojedynczo do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym prostokątze przy użyciu określonych atrybutów obrazu.

EnumerateMetafile(Metafile, RectangleF, RectangleF, GraphicsUnit, Graphics+EnumerateMetafileProc)

Wysyła rekordy wybranego prostokąta z Metafileelementu , jeden naraz do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym prostokątze.

EnumerateMetafile(Metafile, Point, Rectangle, GraphicsUnit, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr)

Wysyła rekordy w wybranym prostokątze z Metafileelementu , jeden naraz do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym punkcie.

EnumerateMetafile(Metafile, Point[], Rectangle, GraphicsUnit, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr)

Wysyła rekordy w wybranym prostokątze z Metafileelementu ( jeden naraz) do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym równoległym formacie.

EnumerateMetafile(Metafile, PointF[], RectangleF, GraphicsUnit, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr)

Wysyła rekordy w wybranym prostokącie z Metafileelementu ( jeden naraz) do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym parallelogramie.

EnumerateMetafile(Metafile, PointF[], RectangleF, GraphicsUnit, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr, ImageAttributes)

Wysyła rekordy w wybranym prostokącie z Metafileelementu ( jeden naraz) do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym równoległym rysunku przy użyciu określonych atrybutów obrazu.

EnumerateMetafile(Metafile, RectangleF, RectangleF, GraphicsUnit, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr)

Wysyła rekordy wybranego prostokąta z Metafileobiektu ( jeden naraz) do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym prostokącie.

EnumerateMetafile(Metafile, Point, Rectangle, GraphicsUnit, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr, ImageAttributes)

Wysyła rekordy w wybranym prostokącie z Metafileelementu ( jeden naraz) do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym punkcie przy użyciu określonych atrybutów obrazu.

EnumerateMetafile(Metafile, Point[], Rectangle, GraphicsUnit, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr, ImageAttributes)

Wysyła rekordy w wybranym prostokącie z Metafileelementu ( jeden naraz) do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym równoległym rysunku przy użyciu określonych atrybutów obrazu.

EnumerateMetafile(Metafile, PointF, RectangleF, GraphicsUnit, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr, ImageAttributes)

Wysyła rekordy w wybranym prostokącie z Metafileelementu ( jeden naraz) do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym punkcie przy użyciu określonych atrybutów obrazu.

EnumerateMetafile(Metafile, PointF[], RectangleF, GraphicsUnit, Graphics+EnumerateMetafileProc)

Wysyła rekordy w wybranym prostokącie z Metafileelementu ( jeden naraz) do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym parallelogramie.

EnumerateMetafile(Metafile, Rectangle, Rectangle, GraphicsUnit, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr, ImageAttributes)

Wysyła rekordy wybranego prostokąta z Metafileelementu ( jeden naraz) do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym prostokątze przy użyciu określonych atrybutów obrazu.

EnumerateMetafile(Metafile, RectangleF, RectangleF, GraphicsUnit, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr, ImageAttributes)

Wysyła rekordy wybranego prostokąta z Metafileelementu ( jeden naraz) do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym prostokątze przy użyciu określonych atrybutów obrazu.

EnumerateMetafile(Metafile, Rectangle, Rectangle, GraphicsUnit, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr)

Wysyła rekordy wybranego prostokąta z Metafileobiektu ( jeden naraz) do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym prostokącie.

EnumerateMetafile(Metafile, PointF[], Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr, ImageAttributes)

Wysyła rekordy w określonym Metafileobiekcie pojedynczo do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym parallelogramie przy użyciu określonych atrybutów obrazu.

EnumerateMetafile(Metafile, PointF, RectangleF, GraphicsUnit, Graphics+EnumerateMetafileProc)

Wysyła rekordy w wybranym prostokącie z Metafileelementu ( jeden naraz) do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym punkcie.

EnumerateMetafile(Metafile, PointF, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr, ImageAttributes)

Wysyła rekordy w określonym Metafileobiekcie pojedynczo do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym punkcie przy użyciu określonych atrybutów obrazu.

EnumerateMetafile(Metafile, Point, Graphics+EnumerateMetafileProc)

Wysyła rekordy w określonym Metafileobiekcie pojedynczo do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym punkcie.

EnumerateMetafile(Metafile, Point[], Graphics+EnumerateMetafileProc)

Wysyła rekordy w określonym Metafileobiekcie ( pojedynczo) do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym parallelogramie.

EnumerateMetafile(Metafile, PointF[], Graphics+EnumerateMetafileProc)

Wysyła rekordy w określonym Metafileobiekcie ( pojedynczo) do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym parallelogramie.

EnumerateMetafile(Metafile, Rectangle, Graphics+EnumerateMetafileProc)

Wysyła rekordy określonego Metafileobiektu ( pojedynczo) do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym prostokącie.

EnumerateMetafile(Metafile, RectangleF, Graphics+EnumerateMetafileProc)

Wysyła rekordy określonego Metafile, jeden naraz, do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym prostokątze.

EnumerateMetafile(Metafile, Point, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr)

Wysyła rekordy w określonym Metafileobiekcie ( jeden naraz) do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym punkcie.

EnumerateMetafile(Metafile, Point[], Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr)

Wysyła rekordy w określonym Metafileobiekcie ( jeden naraz) do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym parallelogramie.

EnumerateMetafile(Metafile, PointF, Graphics+EnumerateMetafileProc)

Wysyła rekordy w określonym Metafileobiekcie pojedynczo do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym punkcie.

EnumerateMetafile(Metafile, PointF[], Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr)

Wysyła rekordy w określonym Metafileobiekcie ( jeden naraz) do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym parallelogramie.

EnumerateMetafile(Metafile, Rectangle, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr)

Wysyła rekordy określonego Metafile, jeden naraz, do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym prostokątze.

EnumerateMetafile(Metafile, RectangleF, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr)

Wysyła rekordy określonego Metafile, jeden naraz, do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym prostokątze.

EnumerateMetafile(Metafile, Point, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr, ImageAttributes)

Wysyła rekordy w określonym Metafileobiekcie pojedynczo do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym punkcie przy użyciu określonych atrybutów obrazu.

EnumerateMetafile(Metafile, Point, Rectangle, GraphicsUnit, Graphics+EnumerateMetafileProc)

Wysyła rekordy w wybranym prostokącie z Metafileelementu ( jeden naraz) do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym punkcie.

EnumerateMetafile(Metafile, PointF, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr)

Wysyła rekordy w określonym Metafileobiekcie ( jeden naraz) do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym punkcie.

EnumerateMetafile(Metafile, Point[], Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr, ImageAttributes)

Wysyła rekordy w określonym Metafileobiekcie pojedynczo do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym parallelogramie przy użyciu określonych atrybutów obrazu.

EnumerateMetafile(Metafile, Point[], Rectangle, GraphicsUnit, Graphics+EnumerateMetafileProc)

Wysyła rekordy w wybranym prostokącie z Metafileelementu ( jeden naraz) do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym parallelogramie.

EnumerateMetafile(Metafile, PointF, RectangleF, GraphicsUnit, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr)

Wysyła rekordy w wybranym prostokącie z Metafileelementu ( jeden naraz) do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym punkcie.

public:
 void EnumerateMetafile(System::Drawing::Imaging::Metafile ^ metafile, System::Drawing::PointF destPoint, System::Drawing::RectangleF srcRect, System::Drawing::GraphicsUnit srcUnit, System::Drawing::Graphics::EnumerateMetafileProc ^ callback, IntPtr callbackData);
public void EnumerateMetafile (System.Drawing.Imaging.Metafile metafile, System.Drawing.PointF destPoint, System.Drawing.RectangleF srcRect, System.Drawing.GraphicsUnit srcUnit, System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc callback, IntPtr callbackData);
member this.EnumerateMetafile : System.Drawing.Imaging.Metafile * System.Drawing.PointF * System.Drawing.RectangleF * System.Drawing.GraphicsUnit * System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc * nativeint -> unit
Public Sub EnumerateMetafile (metafile As Metafile, destPoint As PointF, srcRect As RectangleF, srcUnit As GraphicsUnit, callback As Graphics.EnumerateMetafileProc, callbackData As IntPtr)

Parametry

metafile
Metafile

Metafile , aby wyliczyć.

destPoint
PointF

PointF struktura określająca lokalizację lewego górnego rogu rysowanego metapliku.

srcRect
RectangleF

RectangleF struktura określająca część metapliku względem lewego górnego rogu, aby narysować.

srcUnit
GraphicsUnit

Element członkowski GraphicsUnit wyliczenia, który określa jednostkę miary używanej do określenia części metapliku, który zawiera prostokąt określony przez srcRect parametr .

callback
Graphics.EnumerateMetafileProc

Graphics.EnumerateMetafileProc delegate, który określa metodę, do której są wysyłane rekordy metaplików.

callbackData
IntPtr

nativeint

Wewnętrzny wskaźnik, który jest wymagany, ale ignorowany. Można przekazać Zero dla tego parametru.

Przykłady

Aby zapoznać się z przykładem kodu, zobacz EnumerateMetafile(Metafile, Point, Graphics+EnumerateMetafileProc).

Uwagi

Ta metoda wylicza rekordy zawarte w określonym metapliku. Każdy rekord jest wysyłany indywidualnie do metody wywołania zwrotnego określonego callback przez parametr . Zazwyczaj metoda wywołania zwrotnego wywołuje metodę PlayRecord "odtwórz" lub narysuj rekord.

Jeśli metoda wywołania zwrotnego wywołuje PlayRecordmetodę , musi to zrobić, wywołując metodę PlayRecord określonego Metafile , który jest wyliczany.

Każdy rysunek, który odbywa się poza prostokątem określonym przez srcRect parametr, jest ignorowany.

Zobacz też

Dotyczy

EnumerateMetafile(Metafile, Rectangle, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr, ImageAttributes)

Wysyła rekordy określonego Metafileelementu , pojedynczo do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym prostokątze przy użyciu określonych atrybutów obrazu.

public:
 void EnumerateMetafile(System::Drawing::Imaging::Metafile ^ metafile, System::Drawing::Rectangle destRect, System::Drawing::Graphics::EnumerateMetafileProc ^ callback, IntPtr callbackData, System::Drawing::Imaging::ImageAttributes ^ imageAttr);
public void EnumerateMetafile (System.Drawing.Imaging.Metafile metafile, System.Drawing.Rectangle destRect, System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc callback, IntPtr callbackData, System.Drawing.Imaging.ImageAttributes imageAttr);
public void EnumerateMetafile (System.Drawing.Imaging.Metafile metafile, System.Drawing.Rectangle destRect, System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc callback, IntPtr callbackData, System.Drawing.Imaging.ImageAttributes? imageAttr);
member this.EnumerateMetafile : System.Drawing.Imaging.Metafile * System.Drawing.Rectangle * System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc * nativeint * System.Drawing.Imaging.ImageAttributes -> unit
Public Sub EnumerateMetafile (metafile As Metafile, destRect As Rectangle, callback As Graphics.EnumerateMetafileProc, callbackData As IntPtr, imageAttr As ImageAttributes)

Parametry

metafile
Metafile

Metafile , aby wyliczyć.

destRect
Rectangle

Rectangle struktura określająca lokalizację i rozmiar rysunkowego metapliku.

callback
Graphics.EnumerateMetafileProc

Graphics.EnumerateMetafileProc delegate, który określa metodę, do której są wysyłane rekordy metaplików.

callbackData
IntPtr

nativeint

Wewnętrzny wskaźnik, który jest wymagany, ale ignorowany. Ten parametr można przekazać Zero .

imageAttr
ImageAttributes

ImageAttributes określa informacje o atrybucie obrazu dla rysunkowego obrazu.

Przykłady

Aby zapoznać się z przykładem kodu, zobacz EnumerateMetafile(Metafile, Point, Graphics+EnumerateMetafileProc).

Uwagi

Ta metoda wylicza rekordy zawarte w określonym metapliku. Każdy rekord jest wysyłany indywidualnie do metody wywołania zwrotnego określonego callback przez parametr . Zazwyczaj metoda wywołania zwrotnego wywołuje metodę PlayRecord "odtwórz" lub rysuje rekord.

Jeśli metoda wywołania zwrotnego wywołuje PlayRecordmetodę , musi to zrobić, wywołując PlayRecord metodę określonego Metafile , który jest wyliczany.

Atrybuty obrazu określone przez imageAttr parametr zastępują te określone podczas zapisywania metapliku.

Zobacz też

Dotyczy

EnumerateMetafile(Metafile, Rectangle, Rectangle, GraphicsUnit, Graphics+EnumerateMetafileProc)

Wysyła rekordy wybranego prostokąta z Metafileelementu , jeden naraz do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym prostokątze.

public:
 void EnumerateMetafile(System::Drawing::Imaging::Metafile ^ metafile, System::Drawing::Rectangle destRect, System::Drawing::Rectangle srcRect, System::Drawing::GraphicsUnit srcUnit, System::Drawing::Graphics::EnumerateMetafileProc ^ callback);
public void EnumerateMetafile (System.Drawing.Imaging.Metafile metafile, System.Drawing.Rectangle destRect, System.Drawing.Rectangle srcRect, System.Drawing.GraphicsUnit srcUnit, System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc callback);
member this.EnumerateMetafile : System.Drawing.Imaging.Metafile * System.Drawing.Rectangle * System.Drawing.Rectangle * System.Drawing.GraphicsUnit * System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc -> unit
Public Sub EnumerateMetafile (metafile As Metafile, destRect As Rectangle, srcRect As Rectangle, srcUnit As GraphicsUnit, callback As Graphics.EnumerateMetafileProc)

Parametry

metafile
Metafile

Metafile , aby wyliczyć.

destRect
Rectangle

Rectangle struktura określająca lokalizację i rozmiar rysunkowego metapliku.

srcRect
Rectangle

Rectangle struktura określająca część metapliku względem lewego górnego rogu, aby narysować.

srcUnit
GraphicsUnit

Element członkowski wyliczenia GraphicsUnit , który określa jednostkę miary używaną do określenia części metapliku, który prostokąt określony przez srcRect parametr zawiera.

callback
Graphics.EnumerateMetafileProc

Graphics.EnumerateMetafileProc delegate, który określa metodę, do której są wysyłane rekordy metaplików.

Przykłady

Aby zapoznać się z przykładem kodu, zobacz EnumerateMetafile(Metafile, Point, Graphics+EnumerateMetafileProc).

Uwagi

Ta metoda wylicza rekordy zawarte w określonym metapliku. Każdy rekord jest wysyłany indywidualnie do metody wywołania zwrotnego określonego callback przez parametr . Zazwyczaj metoda wywołania zwrotnego wywołuje metodę PlayRecord "odtwórz" lub rysuje rekord.

Jeśli metoda wywołania zwrotnego wywołuje PlayRecordmetodę , musi to zrobić, wywołując PlayRecord metodę określonego Metafile , który jest wyliczany.

Każdy rysunek, który odbywa się poza prostokątem określonym przez srcRect parametr, jest ignorowany.

Zobacz też

Dotyczy

EnumerateMetafile(Metafile, RectangleF, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr, ImageAttributes)

Wysyła rekordy określonego Metafileelementu , pojedynczo do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym prostokątze przy użyciu określonych atrybutów obrazu.

public:
 void EnumerateMetafile(System::Drawing::Imaging::Metafile ^ metafile, System::Drawing::RectangleF destRect, System::Drawing::Graphics::EnumerateMetafileProc ^ callback, IntPtr callbackData, System::Drawing::Imaging::ImageAttributes ^ imageAttr);
public void EnumerateMetafile (System.Drawing.Imaging.Metafile metafile, System.Drawing.RectangleF destRect, System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc callback, IntPtr callbackData, System.Drawing.Imaging.ImageAttributes imageAttr);
public void EnumerateMetafile (System.Drawing.Imaging.Metafile metafile, System.Drawing.RectangleF destRect, System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc callback, IntPtr callbackData, System.Drawing.Imaging.ImageAttributes? imageAttr);
member this.EnumerateMetafile : System.Drawing.Imaging.Metafile * System.Drawing.RectangleF * System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc * nativeint * System.Drawing.Imaging.ImageAttributes -> unit
Public Sub EnumerateMetafile (metafile As Metafile, destRect As RectangleF, callback As Graphics.EnumerateMetafileProc, callbackData As IntPtr, imageAttr As ImageAttributes)

Parametry

metafile
Metafile

Metafile , aby wyliczyć.

destRect
RectangleF

RectangleF struktura określająca lokalizację i rozmiar rysunkowego metapliku.

callback
Graphics.EnumerateMetafileProc

Graphics.EnumerateMetafileProc delegate, który określa metodę, do której są wysyłane rekordy metaplików.

callbackData
IntPtr

nativeint

Wewnętrzny wskaźnik, który jest wymagany, ale ignorowany. Ten parametr można przekazać Zero .

imageAttr
ImageAttributes

ImageAttributes określa informacje o atrybucie obrazu dla rysunkowego obrazu.

Przykłady

Aby zapoznać się z przykładem kodu, zobacz EnumerateMetafile(Metafile, Point, Graphics+EnumerateMetafileProc).

Uwagi

Ta metoda wylicza rekordy zawarte w określonym metapliku. Każdy rekord jest wysyłany indywidualnie do metody wywołania zwrotnego określonego callback przez parametr . Zazwyczaj metoda wywołania zwrotnego wywołuje metodę PlayRecord "odtwórz" lub rysuje rekord.

Jeśli metoda wywołania zwrotnego wywołuje PlayRecordmetodę , musi to zrobić, wywołując PlayRecord metodę określonego Metafile , który jest wyliczany.

Atrybuty obrazu określone przez imageAttr parametr zastępują te określone podczas zapisywania metapliku.

Zobacz też

Dotyczy

EnumerateMetafile(Metafile, RectangleF, RectangleF, GraphicsUnit, Graphics+EnumerateMetafileProc)

Wysyła rekordy wybranego prostokąta z Metafileelementu , jeden naraz do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym prostokątze.

public:
 void EnumerateMetafile(System::Drawing::Imaging::Metafile ^ metafile, System::Drawing::RectangleF destRect, System::Drawing::RectangleF srcRect, System::Drawing::GraphicsUnit srcUnit, System::Drawing::Graphics::EnumerateMetafileProc ^ callback);
public void EnumerateMetafile (System.Drawing.Imaging.Metafile metafile, System.Drawing.RectangleF destRect, System.Drawing.RectangleF srcRect, System.Drawing.GraphicsUnit srcUnit, System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc callback);
member this.EnumerateMetafile : System.Drawing.Imaging.Metafile * System.Drawing.RectangleF * System.Drawing.RectangleF * System.Drawing.GraphicsUnit * System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc -> unit
Public Sub EnumerateMetafile (metafile As Metafile, destRect As RectangleF, srcRect As RectangleF, srcUnit As GraphicsUnit, callback As Graphics.EnumerateMetafileProc)

Parametry

metafile
Metafile

Metafile , aby wyliczyć.

destRect
RectangleF

RectangleF struktura określająca lokalizację i rozmiar rysunkowego metapliku.

srcRect
RectangleF

RectangleF struktura określająca część metapliku względem lewego górnego rogu, aby narysować.

srcUnit
GraphicsUnit

Element członkowski wyliczenia GraphicsUnit , który określa jednostkę miary używaną do określenia części metapliku, który prostokąt określony przez srcRect parametr zawiera.

callback
Graphics.EnumerateMetafileProc

Graphics.EnumerateMetafileProc delegate, który określa metodę, do której są wysyłane rekordy metaplików.

Przykłady

Aby zapoznać się z przykładem kodu, zobacz EnumerateMetafile(Metafile, Point, Graphics+EnumerateMetafileProc).

Uwagi

Ta metoda wylicza rekordy zawarte w określonym metapliku. Każdy rekord jest wysyłany indywidualnie do metody wywołania zwrotnego określonego callback przez parametr . Zazwyczaj metoda wywołania zwrotnego wywołuje metodę PlayRecord "odtwórz" lub rysuje rekord.

Jeśli metoda wywołania zwrotnego wywołuje PlayRecordmetodę , musi to zrobić, wywołując PlayRecord metodę określonego Metafile , który jest wyliczany.

Każdy rysunek, który odbywa się poza prostokątem określonym przez srcRect parametr, jest ignorowany.

Zobacz też

Dotyczy

EnumerateMetafile(Metafile, Point, Rectangle, GraphicsUnit, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr)

Wysyła rekordy w wybranym prostokątze z Metafileelementu , jeden naraz do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym punkcie.

public:
 void EnumerateMetafile(System::Drawing::Imaging::Metafile ^ metafile, System::Drawing::Point destPoint, System::Drawing::Rectangle srcRect, System::Drawing::GraphicsUnit srcUnit, System::Drawing::Graphics::EnumerateMetafileProc ^ callback, IntPtr callbackData);
public void EnumerateMetafile (System.Drawing.Imaging.Metafile metafile, System.Drawing.Point destPoint, System.Drawing.Rectangle srcRect, System.Drawing.GraphicsUnit srcUnit, System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc callback, IntPtr callbackData);
member this.EnumerateMetafile : System.Drawing.Imaging.Metafile * System.Drawing.Point * System.Drawing.Rectangle * System.Drawing.GraphicsUnit * System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc * nativeint -> unit
Public Sub EnumerateMetafile (metafile As Metafile, destPoint As Point, srcRect As Rectangle, srcUnit As GraphicsUnit, callback As Graphics.EnumerateMetafileProc, callbackData As IntPtr)

Parametry

metafile
Metafile

Metafile , aby wyliczyć.

destPoint
Point

Point struktura określająca lokalizację lewego górnego rogu rysowanego metapliku.

srcRect
Rectangle

Rectangle struktura określająca część metapliku względem lewego górnego rogu, aby narysować.

srcUnit
GraphicsUnit

Element członkowski wyliczenia GraphicsUnit , który określa jednostkę miary używaną do określenia części metapliku, który prostokąt określony przez srcRect parametr zawiera.

callback
Graphics.EnumerateMetafileProc

Graphics.EnumerateMetafileProc delegate, który określa metodę, do której są wysyłane rekordy metaplików.

callbackData
IntPtr

nativeint

Wewnętrzny wskaźnik, który jest wymagany, ale ignorowany. Ten parametr można przekazać Zero .

Przykłady

Aby zapoznać się z przykładem kodu, zobacz EnumerateMetafile(Metafile, Point, Graphics+EnumerateMetafileProc).

Uwagi

Ta metoda wylicza rekordy zawarte w określonym metapliku. Każdy rekord jest wysyłany indywidualnie do metody wywołania zwrotnego określonego callback przez parametr . Zazwyczaj metoda wywołania zwrotnego wywołuje metodę PlayRecord "odtwórz" lub rysuje rekord.

Jeśli metoda wywołania zwrotnego wywołuje PlayRecordmetodę , musi to zrobić, wywołując PlayRecord metodę określonego Metafile , który jest wyliczany.

Zobacz też

Dotyczy

EnumerateMetafile(Metafile, Point[], Rectangle, GraphicsUnit, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr)

Wysyła rekordy w wybranym prostokątze z Metafileelementu ( jeden naraz) do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym równoległym formacie.

public:
 void EnumerateMetafile(System::Drawing::Imaging::Metafile ^ metafile, cli::array <System::Drawing::Point> ^ destPoints, System::Drawing::Rectangle srcRect, System::Drawing::GraphicsUnit srcUnit, System::Drawing::Graphics::EnumerateMetafileProc ^ callback, IntPtr callbackData);
public void EnumerateMetafile (System.Drawing.Imaging.Metafile metafile, System.Drawing.Point[] destPoints, System.Drawing.Rectangle srcRect, System.Drawing.GraphicsUnit srcUnit, System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc callback, IntPtr callbackData);
member this.EnumerateMetafile : System.Drawing.Imaging.Metafile * System.Drawing.Point[] * System.Drawing.Rectangle * System.Drawing.GraphicsUnit * System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc * nativeint -> unit
Public Sub EnumerateMetafile (metafile As Metafile, destPoints As Point(), srcRect As Rectangle, srcUnit As GraphicsUnit, callback As Graphics.EnumerateMetafileProc, callbackData As IntPtr)

Parametry

metafile
Metafile

Metafile , aby wyliczyć.

destPoints
Point[]

Tablica trzech Point struktur definiujących równoległyogram określający rozmiar i lokalizację narysowanego metapliku.

srcRect
Rectangle

Rectangle struktura określająca część metapliku względem lewego górnego rogu, aby narysować.

srcUnit
GraphicsUnit

Element członkowski wyliczenia GraphicsUnit , który określa jednostkę miary używaną do określenia części metapliku, który prostokąt określony przez srcRect parametr zawiera.

callback
Graphics.EnumerateMetafileProc

Graphics.EnumerateMetafileProc delegate, który określa metodę, do której są wysyłane rekordy metaplików.

callbackData
IntPtr

nativeint

Wewnętrzny wskaźnik, który jest wymagany, ale ignorowany. Ten parametr można przekazać Zero .

Przykłady

Aby zapoznać się z przykładem kodu, zobacz EnumerateMetafile(Metafile, Point, Graphics+EnumerateMetafileProc).

Uwagi

Ta metoda wylicza rekordy zawarte w określonym metapliku. Każdy rekord jest wysyłany indywidualnie do metody wywołania zwrotnego określonego callback przez parametr . Zazwyczaj metoda wywołania zwrotnego wywołuje metodę PlayRecord "odtwórz" lub rysuje rekord.

Jeśli metoda wywołania zwrotnego wywołuje PlayRecordmetodę , musi to zrobić, wywołując PlayRecord metodę określonego Metafile , który jest wyliczany.

Parametr destPoints określa trzy punkty parallelogramu. Trzy Point struktury reprezentują lewe górne, prawe górne i lewe dolne rogi równoległegoogramu. Czwarty punkt jest ekstrapolowany z pierwszych trzech do utworzenia równoległego. Rysowany metaplik jest skalowany i szkalowany w celu dopasowania do równoległego.

Każdy rysunek, który odbywa się poza prostokątem określonym przez srcRect parametr, jest ignorowany.

Zobacz też

Dotyczy

EnumerateMetafile(Metafile, PointF[], RectangleF, GraphicsUnit, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr)

Wysyła rekordy w wybranym prostokącie z Metafileelementu ( jeden naraz) do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym parallelogramie.

public:
 void EnumerateMetafile(System::Drawing::Imaging::Metafile ^ metafile, cli::array <System::Drawing::PointF> ^ destPoints, System::Drawing::RectangleF srcRect, System::Drawing::GraphicsUnit srcUnit, System::Drawing::Graphics::EnumerateMetafileProc ^ callback, IntPtr callbackData);
public void EnumerateMetafile (System.Drawing.Imaging.Metafile metafile, System.Drawing.PointF[] destPoints, System.Drawing.RectangleF srcRect, System.Drawing.GraphicsUnit srcUnit, System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc callback, IntPtr callbackData);
member this.EnumerateMetafile : System.Drawing.Imaging.Metafile * System.Drawing.PointF[] * System.Drawing.RectangleF * System.Drawing.GraphicsUnit * System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc * nativeint -> unit
Public Sub EnumerateMetafile (metafile As Metafile, destPoints As PointF(), srcRect As RectangleF, srcUnit As GraphicsUnit, callback As Graphics.EnumerateMetafileProc, callbackData As IntPtr)

Parametry

metafile
Metafile

Metafile , aby wyliczyć.

destPoints
PointF[]

Tablica trzech PointF struktur definiujących równoległyogram określający rozmiar i lokalizację narysowanego metapliku.

srcRect
RectangleF

RectangleF struktura określająca część metapliku względem lewego górnego rogu do rysowania.

srcUnit
GraphicsUnit

Element członkowski GraphicsUnit wyliczenia, który określa jednostkę miary używanej do określenia części metapliku, który zawiera prostokąt określony przez srcRect parametr .

callback
Graphics.EnumerateMetafileProc

Graphics.EnumerateMetafileProc delegate, który określa metodę, do której są wysyłane rekordy metaplików.

callbackData
IntPtr

nativeint

Wewnętrzny wskaźnik, który jest wymagany, ale ignorowany. Można przekazać Zero dla tego parametru.

Przykłady

Aby zapoznać się z przykładem kodu, zobacz EnumerateMetafile(Metafile, Point, Graphics+EnumerateMetafileProc).

Uwagi

Ta metoda wylicza rekordy zawarte w określonym metapliku. Każdy rekord jest wysyłany indywidualnie do metody wywołania zwrotnego określonego callback przez parametr . Zazwyczaj metoda wywołania zwrotnego wywołuje metodę PlayRecord "odtwórz" lub narysuj rekord.

Jeśli metoda wywołania zwrotnego wywołuje PlayRecordmetodę , musi to zrobić, wywołując metodę PlayRecord określonego Metafile , który jest wyliczany.

Parametr destPoints określa trzy punkty parallelogramu. Trzy PointF struktury reprezentują lewy górny, prawy górny i lewy dolny róg równoległogramu. Czwarty punkt jest ekstrapolowany z pierwszych trzech do utworzenia równoległegoogramu. Rysowany metaplik jest skalowany i szkalowany w celu dopasowania do równoległego.

Każdy rysunek, który odbywa się poza prostokątem określonym przez srcRect parametr, jest ignorowany.

Zobacz też

Dotyczy

EnumerateMetafile(Metafile, PointF[], RectangleF, GraphicsUnit, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr, ImageAttributes)

Wysyła rekordy w wybranym prostokącie z Metafileelementu ( jeden naraz) do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym równoległym rysunku przy użyciu określonych atrybutów obrazu.

public:
 void EnumerateMetafile(System::Drawing::Imaging::Metafile ^ metafile, cli::array <System::Drawing::PointF> ^ destPoints, System::Drawing::RectangleF srcRect, System::Drawing::GraphicsUnit unit, System::Drawing::Graphics::EnumerateMetafileProc ^ callback, IntPtr callbackData, System::Drawing::Imaging::ImageAttributes ^ imageAttr);
public void EnumerateMetafile (System.Drawing.Imaging.Metafile metafile, System.Drawing.PointF[] destPoints, System.Drawing.RectangleF srcRect, System.Drawing.GraphicsUnit unit, System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc callback, IntPtr callbackData, System.Drawing.Imaging.ImageAttributes imageAttr);
public void EnumerateMetafile (System.Drawing.Imaging.Metafile metafile, System.Drawing.PointF[] destPoints, System.Drawing.RectangleF srcRect, System.Drawing.GraphicsUnit unit, System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc callback, IntPtr callbackData, System.Drawing.Imaging.ImageAttributes? imageAttr);
member this.EnumerateMetafile : System.Drawing.Imaging.Metafile * System.Drawing.PointF[] * System.Drawing.RectangleF * System.Drawing.GraphicsUnit * System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc * nativeint * System.Drawing.Imaging.ImageAttributes -> unit
Public Sub EnumerateMetafile (metafile As Metafile, destPoints As PointF(), srcRect As RectangleF, unit As GraphicsUnit, callback As Graphics.EnumerateMetafileProc, callbackData As IntPtr, imageAttr As ImageAttributes)

Parametry

metafile
Metafile

Metafile , aby wyliczyć.

destPoints
PointF[]

Tablica trzech PointF struktur definiujących równoległyogram określający rozmiar i lokalizację narysowanego metapliku.

srcRect
RectangleF

RectangleF struktura określająca część metapliku względem lewego górnego rogu do rysowania.

unit
GraphicsUnit

Element członkowski GraphicsUnit wyliczenia, który określa jednostkę miary używanej do określenia części metapliku, który zawiera prostokąt określony przez srcRect parametr .

callback
Graphics.EnumerateMetafileProc

Graphics.EnumerateMetafileProc delegate, który określa metodę, do której są wysyłane rekordy metaplików.

callbackData
IntPtr

nativeint

Wewnętrzny wskaźnik, który jest wymagany, ale ignorowany. Można przekazać Zero dla tego parametru.

imageAttr
ImageAttributes

ImageAttributes który określa informacje o atrybucie obrazu dla rysowanego obrazu.

Przykłady

Aby zapoznać się z przykładem kodu, zobacz EnumerateMetafile(Metafile, Point, Graphics+EnumerateMetafileProc).

Uwagi

Ta metoda wylicza rekordy zawarte w określonym metapliku. Każdy rekord jest wysyłany indywidualnie do metody wywołania zwrotnego określonego callback przez parametr . Zazwyczaj metoda wywołania zwrotnego wywołuje metodę PlayRecord "odtwórz" lub narysuj rekord.

Jeśli metoda wywołania zwrotnego wywołuje PlayRecordmetodę , musi to zrobić, wywołując metodę PlayRecord określonego Metafile , który jest wyliczany.

Parametr destPoints określa trzy punkty parallelogramu. Trzy PointF struktury reprezentują lewy górny, prawy górny i lewy dolny róg równoległogramu. Czwarty punkt jest ekstrapolowany z pierwszych trzech do utworzenia równoległegoogramu. Rysowany metaplik jest skalowany i szkalowany w celu dopasowania do równoległego.

Każdy rysunek, który odbywa się poza prostokątem określonym przez srcRect parametr, jest ignorowany.

Atrybuty obrazu określone przez imageAttr parametr zastępują te określone podczas zapisywania metapliku.

Zobacz też

Dotyczy

EnumerateMetafile(Metafile, RectangleF, RectangleF, GraphicsUnit, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr)

Wysyła rekordy wybranego prostokąta z Metafileobiektu ( jeden naraz) do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym prostokącie.

public:
 void EnumerateMetafile(System::Drawing::Imaging::Metafile ^ metafile, System::Drawing::RectangleF destRect, System::Drawing::RectangleF srcRect, System::Drawing::GraphicsUnit srcUnit, System::Drawing::Graphics::EnumerateMetafileProc ^ callback, IntPtr callbackData);
public void EnumerateMetafile (System.Drawing.Imaging.Metafile metafile, System.Drawing.RectangleF destRect, System.Drawing.RectangleF srcRect, System.Drawing.GraphicsUnit srcUnit, System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc callback, IntPtr callbackData);
member this.EnumerateMetafile : System.Drawing.Imaging.Metafile * System.Drawing.RectangleF * System.Drawing.RectangleF * System.Drawing.GraphicsUnit * System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc * nativeint -> unit
Public Sub EnumerateMetafile (metafile As Metafile, destRect As RectangleF, srcRect As RectangleF, srcUnit As GraphicsUnit, callback As Graphics.EnumerateMetafileProc, callbackData As IntPtr)

Parametry

metafile
Metafile

Metafile , aby wyliczyć.

destRect
RectangleF

RectangleF struktura określająca lokalizację i rozmiar rysowanego metapliku.

srcRect
RectangleF

RectangleF struktura określająca część metapliku względem lewego górnego rogu do rysowania.

srcUnit
GraphicsUnit

Element członkowski GraphicsUnit wyliczenia, który określa jednostkę miary używanej do określenia części metapliku, który zawiera prostokąt określony przez srcRect parametr .

callback
Graphics.EnumerateMetafileProc

Graphics.EnumerateMetafileProc delegate, który określa metodę, do której są wysyłane rekordy metaplików.

callbackData
IntPtr

nativeint

Wewnętrzny wskaźnik, który jest wymagany, ale ignorowany. Można przekazać Zero dla tego parametru.

Przykłady

Aby zapoznać się z przykładem kodu, zobacz EnumerateMetafile(Metafile, Point, Graphics+EnumerateMetafileProc).

Uwagi

Ta metoda wylicza rekordy zawarte w określonym metapliku. Każdy rekord jest wysyłany indywidualnie do metody wywołania zwrotnego określonegocallback przez parametr . Zazwyczaj metoda wywołania zwrotnego wywołuje metodę PlayRecord "odtwórz" lub narysuj rekord.

Jeśli metoda wywołania zwrotnego wywołuje PlayRecordmetodę , musi to zrobić, wywołując metodę PlayRecord określonego Metafile , który jest wyliczany.

Każdy rysunek, który odbywa się poza prostokątem określonym przez srcRect parametr, jest ignorowany.

Zobacz też

Dotyczy

EnumerateMetafile(Metafile, Point, Rectangle, GraphicsUnit, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr, ImageAttributes)

Wysyła rekordy w wybranym prostokącie z Metafileelementu ( jeden naraz) do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym punkcie przy użyciu określonych atrybutów obrazu.

public:
 void EnumerateMetafile(System::Drawing::Imaging::Metafile ^ metafile, System::Drawing::Point destPoint, System::Drawing::Rectangle srcRect, System::Drawing::GraphicsUnit unit, System::Drawing::Graphics::EnumerateMetafileProc ^ callback, IntPtr callbackData, System::Drawing::Imaging::ImageAttributes ^ imageAttr);
public void EnumerateMetafile (System.Drawing.Imaging.Metafile metafile, System.Drawing.Point destPoint, System.Drawing.Rectangle srcRect, System.Drawing.GraphicsUnit unit, System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc callback, IntPtr callbackData, System.Drawing.Imaging.ImageAttributes imageAttr);
public void EnumerateMetafile (System.Drawing.Imaging.Metafile metafile, System.Drawing.Point destPoint, System.Drawing.Rectangle srcRect, System.Drawing.GraphicsUnit unit, System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc callback, IntPtr callbackData, System.Drawing.Imaging.ImageAttributes? imageAttr);
member this.EnumerateMetafile : System.Drawing.Imaging.Metafile * System.Drawing.Point * System.Drawing.Rectangle * System.Drawing.GraphicsUnit * System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc * nativeint * System.Drawing.Imaging.ImageAttributes -> unit
Public Sub EnumerateMetafile (metafile As Metafile, destPoint As Point, srcRect As Rectangle, unit As GraphicsUnit, callback As Graphics.EnumerateMetafileProc, callbackData As IntPtr, imageAttr As ImageAttributes)

Parametry

metafile
Metafile

Metafile , aby wyliczyć.

destPoint
Point

Point struktura określająca lokalizację lewego górnego rogu rysowanego metapliku.

srcRect
Rectangle

Rectangle struktura określająca część metapliku względem lewego górnego rogu do rysowania.

unit
GraphicsUnit

Element członkowski GraphicsUnit wyliczenia, który określa jednostkę miary używanej do określenia części metapliku, który zawiera prostokąt określony przez srcRect parametr .

callback
Graphics.EnumerateMetafileProc

Graphics.EnumerateMetafileProc delegate, który określa metodę, do której są wysyłane rekordy metaplików.

callbackData
IntPtr

nativeint

Wewnętrzny wskaźnik, który jest wymagany, ale ignorowany. Można przekazać Zero dla tego parametru.

imageAttr
ImageAttributes

ImageAttributes który określa informacje o atrybucie obrazu dla rysowanego obrazu.

Przykłady

Aby zapoznać się z przykładem kodu, zobacz EnumerateMetafile(Metafile, Point, Graphics+EnumerateMetafileProc).

Uwagi

Ta metoda wylicza rekordy zawarte w określonym metapliku. Każdy rekord jest wysyłany indywidualnie do metody wywołania zwrotnego określonego callback przez parametr . Zazwyczaj metoda wywołania zwrotnego wywołuje metodę PlayRecord "odtwórz" lub narysuj rekord.

Jeśli metoda wywołania zwrotnego wywołuje PlayRecordmetodę , musi to zrobić, wywołując metodę PlayRecord określonego Metafile , który jest wyliczany.

Dotyczy

EnumerateMetafile(Metafile, Point[], Rectangle, GraphicsUnit, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr, ImageAttributes)

Wysyła rekordy w wybranym prostokącie z Metafileelementu ( jeden naraz) do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym równoległym rysunku przy użyciu określonych atrybutów obrazu.

public:
 void EnumerateMetafile(System::Drawing::Imaging::Metafile ^ metafile, cli::array <System::Drawing::Point> ^ destPoints, System::Drawing::Rectangle srcRect, System::Drawing::GraphicsUnit unit, System::Drawing::Graphics::EnumerateMetafileProc ^ callback, IntPtr callbackData, System::Drawing::Imaging::ImageAttributes ^ imageAttr);
public void EnumerateMetafile (System.Drawing.Imaging.Metafile metafile, System.Drawing.Point[] destPoints, System.Drawing.Rectangle srcRect, System.Drawing.GraphicsUnit unit, System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc callback, IntPtr callbackData, System.Drawing.Imaging.ImageAttributes imageAttr);
public void EnumerateMetafile (System.Drawing.Imaging.Metafile metafile, System.Drawing.Point[] destPoints, System.Drawing.Rectangle srcRect, System.Drawing.GraphicsUnit unit, System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc callback, IntPtr callbackData, System.Drawing.Imaging.ImageAttributes? imageAttr);
member this.EnumerateMetafile : System.Drawing.Imaging.Metafile * System.Drawing.Point[] * System.Drawing.Rectangle * System.Drawing.GraphicsUnit * System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc * nativeint * System.Drawing.Imaging.ImageAttributes -> unit
Public Sub EnumerateMetafile (metafile As Metafile, destPoints As Point(), srcRect As Rectangle, unit As GraphicsUnit, callback As Graphics.EnumerateMetafileProc, callbackData As IntPtr, imageAttr As ImageAttributes)

Parametry

metafile
Metafile

Metafile , aby wyliczyć.

destPoints
Point[]

Tablica trzech Point struktur definiujących równoległyogram określający rozmiar i lokalizację narysowanego metapliku.

srcRect
Rectangle

Rectangle struktura określająca część metapliku względem lewego górnego rogu do rysowania.

unit
GraphicsUnit

Element członkowski GraphicsUnit wyliczenia, który określa jednostkę miary używanej do określenia części metapliku, który zawiera prostokąt określony przez srcRect parametr .

callback
Graphics.EnumerateMetafileProc

Graphics.EnumerateMetafileProc delegate, który określa metodę, do której są wysyłane rekordy metaplików.

callbackData
IntPtr

nativeint

Wewnętrzny wskaźnik, który jest wymagany, ale ignorowany. Można przekazać Zero dla tego parametru.

imageAttr
ImageAttributes

ImageAttributes który określa informacje o atrybucie obrazu dla rysowanego obrazu.

Przykłady

Aby zapoznać się z przykładem kodu, zobacz EnumerateMetafile(Metafile, Point, Graphics+EnumerateMetafileProc).

Uwagi

Ta metoda wylicza rekordy zawarte w określonym metapliku. Każdy rekord jest wysyłany indywidualnie do metody wywołania zwrotnego określonego callback przez parametr . Zazwyczaj metoda wywołania zwrotnego wywołuje metodę PlayRecord "odtwórz" lub narysuj rekord.

Jeśli metoda wywołania zwrotnego wywołuje PlayRecordmetodę , musi to zrobić, wywołując metodę PlayRecord określonego Metafile , który jest wyliczany.

Parametr destPoints określa trzy punkty parallelogramu. Trzy Point struktury reprezentują lewy górny, prawy górny i lewy dolny róg równoległogramu. Czwarty punkt jest ekstrapolowany z pierwszych trzech do utworzenia równoległegoogramu. Rysowany metaplik jest skalowany i szkalowany w celu dopasowania do równoległego.

Każdy rysunek, który odbywa się poza prostokątem określonym przez srcRect parametr, jest ignorowany.

Atrybuty obrazu określone przez imageAttr parametr zastępują te określone podczas zapisywania metapliku.

Zobacz też

Dotyczy

EnumerateMetafile(Metafile, PointF, RectangleF, GraphicsUnit, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr, ImageAttributes)

Wysyła rekordy w wybranym prostokącie z Metafileelementu ( jeden naraz) do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym punkcie przy użyciu określonych atrybutów obrazu.

public:
 void EnumerateMetafile(System::Drawing::Imaging::Metafile ^ metafile, System::Drawing::PointF destPoint, System::Drawing::RectangleF srcRect, System::Drawing::GraphicsUnit unit, System::Drawing::Graphics::EnumerateMetafileProc ^ callback, IntPtr callbackData, System::Drawing::Imaging::ImageAttributes ^ imageAttr);
public void EnumerateMetafile (System.Drawing.Imaging.Metafile metafile, System.Drawing.PointF destPoint, System.Drawing.RectangleF srcRect, System.Drawing.GraphicsUnit unit, System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc callback, IntPtr callbackData, System.Drawing.Imaging.ImageAttributes imageAttr);
public void EnumerateMetafile (System.Drawing.Imaging.Metafile metafile, System.Drawing.PointF destPoint, System.Drawing.RectangleF srcRect, System.Drawing.GraphicsUnit unit, System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc callback, IntPtr callbackData, System.Drawing.Imaging.ImageAttributes? imageAttr);
member this.EnumerateMetafile : System.Drawing.Imaging.Metafile * System.Drawing.PointF * System.Drawing.RectangleF * System.Drawing.GraphicsUnit * System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc * nativeint * System.Drawing.Imaging.ImageAttributes -> unit
Public Sub EnumerateMetafile (metafile As Metafile, destPoint As PointF, srcRect As RectangleF, unit As GraphicsUnit, callback As Graphics.EnumerateMetafileProc, callbackData As IntPtr, imageAttr As ImageAttributes)

Parametry

metafile
Metafile

Metafile , aby wyliczyć.

destPoint
PointF

PointF struktura określająca lokalizację lewego górnego rogu rysowanego metapliku.

srcRect
RectangleF

RectangleF struktura określająca część metapliku względem lewego górnego rogu do rysowania.

unit
GraphicsUnit

Element członkowski GraphicsUnit wyliczenia, który określa jednostkę miary używanej do określenia części metapliku, który zawiera prostokąt określony przez srcRect parametr .

callback
Graphics.EnumerateMetafileProc

Graphics.EnumerateMetafileProc delegate, który określa metodę, do której są wysyłane rekordy metaplików.

callbackData
IntPtr

nativeint

Wewnętrzny wskaźnik, który jest wymagany, ale ignorowany. Można przekazać Zero dla tego parametru.

imageAttr
ImageAttributes

ImageAttributes który określa informacje o atrybucie obrazu dla rysowanego obrazu.

Przykłady

Aby zapoznać się z przykładem kodu, zobacz EnumerateMetafile(Metafile, Point, Graphics+EnumerateMetafileProc).

Uwagi

Ta metoda wylicza rekordy zawarte w określonym metapliku. Każdy rekord jest wysyłany indywidualnie do metody wywołania zwrotnego określonego callback przez parametr . Zazwyczaj metoda wywołania zwrotnego wywołuje metodę PlayRecord "odtwórz" lub narysuj rekord.

Jeśli metoda wywołania zwrotnego wywołuje PlayRecordmetodę , musi to zrobić, wywołując metodę PlayRecord określonego Metafile , który jest wyliczany.

Każdy rysunek, który odbywa się poza prostokątem określonym przez srcRect parametr, jest ignorowany.

Atrybuty obrazu określone przez imageAttr parametr zastępują te określone podczas zapisywania metapliku.

Dotyczy

EnumerateMetafile(Metafile, PointF[], RectangleF, GraphicsUnit, Graphics+EnumerateMetafileProc)

Wysyła rekordy w wybranym prostokącie z Metafileelementu ( jeden naraz) do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym parallelogramie.

public:
 void EnumerateMetafile(System::Drawing::Imaging::Metafile ^ metafile, cli::array <System::Drawing::PointF> ^ destPoints, System::Drawing::RectangleF srcRect, System::Drawing::GraphicsUnit srcUnit, System::Drawing::Graphics::EnumerateMetafileProc ^ callback);
public void EnumerateMetafile (System.Drawing.Imaging.Metafile metafile, System.Drawing.PointF[] destPoints, System.Drawing.RectangleF srcRect, System.Drawing.GraphicsUnit srcUnit, System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc callback);
member this.EnumerateMetafile : System.Drawing.Imaging.Metafile * System.Drawing.PointF[] * System.Drawing.RectangleF * System.Drawing.GraphicsUnit * System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc -> unit
Public Sub EnumerateMetafile (metafile As Metafile, destPoints As PointF(), srcRect As RectangleF, srcUnit As GraphicsUnit, callback As Graphics.EnumerateMetafileProc)

Parametry

metafile
Metafile

Metafile , aby wyliczyć.

destPoints
PointF[]

Tablica trzech PointF struktur definiujących równoległyogram określający rozmiar i lokalizację narysowanego metapliku.

srcRect
RectangleF

RectangleF struktury określające część metapliku względem lewego górnego rogu do rysowania.

srcUnit
GraphicsUnit

Element członkowski GraphicsUnit wyliczenia, który określa jednostkę miary używanej do określenia części metapliku, który zawiera prostokąt określony przez srcRect parametr .

callback
Graphics.EnumerateMetafileProc

Graphics.EnumerateMetafileProc delegate, który określa metodę, do której są wysyłane rekordy metaplików.

Przykłady

Aby zapoznać się z przykładem kodu, zobacz EnumerateMetafile(Metafile, Point, Graphics+EnumerateMetafileProc).

Uwagi

Ta metoda wylicza rekordy zawarte w określonym metapliku. Każdy rekord jest wysyłany indywidualnie do metody wywołania zwrotnego określonego callback przez parametr . Zazwyczaj metoda wywołania zwrotnego wywołuje metodę PlayRecord "odtwórz" lub rysuje rekord.

Jeśli metoda wywołania zwrotnego wywołuje PlayRecordmetodę , musi to zrobić, wywołując PlayRecord metodę określonego Metafile , który jest wyliczany.

Parametr destPoints określa trzy punkty parallelogramu. Trzy Point struktury reprezentują lewe górne, prawe górne i lewe dolne rogi równoległegoogramu. Czwarty punkt jest ekstrapolowany z pierwszych trzech do utworzenia równoległego. Rysowany metaplik jest skalowany i szkalowany w celu dopasowania do równoległego.

Każdy rysunek, który odbywa się poza prostokątem określonym przez srcRect parametr, jest ignorowany.

Zobacz też

Dotyczy

EnumerateMetafile(Metafile, Rectangle, Rectangle, GraphicsUnit, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr, ImageAttributes)

Wysyła rekordy wybranego prostokąta z Metafileelementu ( jeden naraz) do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym prostokątze przy użyciu określonych atrybutów obrazu.

public:
 void EnumerateMetafile(System::Drawing::Imaging::Metafile ^ metafile, System::Drawing::Rectangle destRect, System::Drawing::Rectangle srcRect, System::Drawing::GraphicsUnit unit, System::Drawing::Graphics::EnumerateMetafileProc ^ callback, IntPtr callbackData, System::Drawing::Imaging::ImageAttributes ^ imageAttr);
public void EnumerateMetafile (System.Drawing.Imaging.Metafile metafile, System.Drawing.Rectangle destRect, System.Drawing.Rectangle srcRect, System.Drawing.GraphicsUnit unit, System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc callback, IntPtr callbackData, System.Drawing.Imaging.ImageAttributes imageAttr);
public void EnumerateMetafile (System.Drawing.Imaging.Metafile metafile, System.Drawing.Rectangle destRect, System.Drawing.Rectangle srcRect, System.Drawing.GraphicsUnit unit, System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc callback, IntPtr callbackData, System.Drawing.Imaging.ImageAttributes? imageAttr);
member this.EnumerateMetafile : System.Drawing.Imaging.Metafile * System.Drawing.Rectangle * System.Drawing.Rectangle * System.Drawing.GraphicsUnit * System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc * nativeint * System.Drawing.Imaging.ImageAttributes -> unit
Public Sub EnumerateMetafile (metafile As Metafile, destRect As Rectangle, srcRect As Rectangle, unit As GraphicsUnit, callback As Graphics.EnumerateMetafileProc, callbackData As IntPtr, imageAttr As ImageAttributes)

Parametry

metafile
Metafile

Metafile , aby wyliczyć.

destRect
Rectangle

Rectangle struktura określająca lokalizację i rozmiar rysowanego metapliku.

srcRect
Rectangle

Rectangle struktura określająca część metapliku względem lewego górnego rogu do rysowania.

unit
GraphicsUnit

Element członkowski GraphicsUnit wyliczenia, który określa jednostkę miary używanej do określenia części metapliku, który zawiera prostokąt określony przez srcRect parametr .

callback
Graphics.EnumerateMetafileProc

Graphics.EnumerateMetafileProc delegate, który określa metodę, do której są wysyłane rekordy metaplików.

callbackData
IntPtr

nativeint

Wewnętrzny wskaźnik, który jest wymagany, ale ignorowany. Można przekazać Zero dla tego parametru.

imageAttr
ImageAttributes

ImageAttributes który określa informacje o atrybucie obrazu dla rysowanego obrazu.

Przykłady

Aby zapoznać się z przykładem kodu, zobacz EnumerateMetafile(Metafile, Point, Graphics+EnumerateMetafileProc).

Uwagi

Ta metoda wylicza rekordy zawarte w określonym metapliku. Każdy rekord jest wysyłany indywidualnie do metody wywołania zwrotnego określonego callback przez parametr . Zazwyczaj metoda wywołania zwrotnego wywołuje metodę PlayRecord "odtwórz" lub narysuj rekord.

Jeśli metoda wywołania zwrotnego wywołuje PlayRecordmetodę , musi to zrobić, wywołując metodę PlayRecord określonego Metafile , który jest wyliczany.

Każdy rysunek, który odbywa się poza prostokątem określonym przez srcRect parametr, jest ignorowany.

Atrybuty obrazu określone przez imageAttr parametr zastępują te określone podczas zapisywania metapliku.

Zobacz też

Dotyczy

EnumerateMetafile(Metafile, RectangleF, RectangleF, GraphicsUnit, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr, ImageAttributes)

Wysyła rekordy wybranego prostokąta z Metafileelementu ( jeden naraz) do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym prostokątze przy użyciu określonych atrybutów obrazu.

public:
 void EnumerateMetafile(System::Drawing::Imaging::Metafile ^ metafile, System::Drawing::RectangleF destRect, System::Drawing::RectangleF srcRect, System::Drawing::GraphicsUnit unit, System::Drawing::Graphics::EnumerateMetafileProc ^ callback, IntPtr callbackData, System::Drawing::Imaging::ImageAttributes ^ imageAttr);
public void EnumerateMetafile (System.Drawing.Imaging.Metafile metafile, System.Drawing.RectangleF destRect, System.Drawing.RectangleF srcRect, System.Drawing.GraphicsUnit unit, System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc callback, IntPtr callbackData, System.Drawing.Imaging.ImageAttributes imageAttr);
public void EnumerateMetafile (System.Drawing.Imaging.Metafile metafile, System.Drawing.RectangleF destRect, System.Drawing.RectangleF srcRect, System.Drawing.GraphicsUnit unit, System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc callback, IntPtr callbackData, System.Drawing.Imaging.ImageAttributes? imageAttr);
member this.EnumerateMetafile : System.Drawing.Imaging.Metafile * System.Drawing.RectangleF * System.Drawing.RectangleF * System.Drawing.GraphicsUnit * System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc * nativeint * System.Drawing.Imaging.ImageAttributes -> unit
Public Sub EnumerateMetafile (metafile As Metafile, destRect As RectangleF, srcRect As RectangleF, unit As GraphicsUnit, callback As Graphics.EnumerateMetafileProc, callbackData As IntPtr, imageAttr As ImageAttributes)

Parametry

metafile
Metafile

Metafile , aby wyliczyć.

destRect
RectangleF

RectangleF struktura określająca lokalizację i rozmiar rysowanego metapliku.

srcRect
RectangleF

RectangleF struktura określająca część metapliku względem lewego górnego rogu do rysowania.

unit
GraphicsUnit

Element członkowski GraphicsUnit wyliczenia, który określa jednostkę miary używanej do określenia części metapliku, który zawiera prostokąt określony przez srcRect parametr .

callback
Graphics.EnumerateMetafileProc

Graphics.EnumerateMetafileProc delegate, który określa metodę, do której są wysyłane rekordy metaplików.

callbackData
IntPtr

nativeint

Wewnętrzny wskaźnik, który jest wymagany, ale ignorowany. Można przekazać Zero dla tego parametru.

imageAttr
ImageAttributes

ImageAttributes który określa informacje o atrybucie obrazu dla rysowanego obrazu.

Przykłady

Aby zapoznać się z przykładem kodu, zobacz EnumerateMetafile(Metafile, Point, Graphics+EnumerateMetafileProc).

Uwagi

Ta metoda wylicza rekordy zawarte w określonym metapliku. Każdy rekord jest wysyłany indywidualnie do metody wywołania zwrotnego określonego callback przez parametr . Zazwyczaj metoda wywołania zwrotnego wywołuje metodę PlayRecord "odtwórz" lub narysuj rekord.

Jeśli metoda wywołania zwrotnego wywołuje PlayRecordmetodę , musi to zrobić, wywołując metodę PlayRecord określonego Metafile , który jest wyliczany.

Każdy rysunek, który odbywa się poza prostokątem określonym przez srcRect parametr, jest ignorowany.

Atrybuty obrazu określone przez imageAttr parametr zastępują te określone podczas zapisywania metapliku.

Zobacz też

Dotyczy

EnumerateMetafile(Metafile, Rectangle, Rectangle, GraphicsUnit, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr)

Wysyła rekordy wybranego prostokąta z Metafileobiektu ( jeden naraz) do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym prostokącie.

public:
 void EnumerateMetafile(System::Drawing::Imaging::Metafile ^ metafile, System::Drawing::Rectangle destRect, System::Drawing::Rectangle srcRect, System::Drawing::GraphicsUnit srcUnit, System::Drawing::Graphics::EnumerateMetafileProc ^ callback, IntPtr callbackData);
public void EnumerateMetafile (System.Drawing.Imaging.Metafile metafile, System.Drawing.Rectangle destRect, System.Drawing.Rectangle srcRect, System.Drawing.GraphicsUnit srcUnit, System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc callback, IntPtr callbackData);
member this.EnumerateMetafile : System.Drawing.Imaging.Metafile * System.Drawing.Rectangle * System.Drawing.Rectangle * System.Drawing.GraphicsUnit * System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc * nativeint -> unit
Public Sub EnumerateMetafile (metafile As Metafile, destRect As Rectangle, srcRect As Rectangle, srcUnit As GraphicsUnit, callback As Graphics.EnumerateMetafileProc, callbackData As IntPtr)

Parametry

metafile
Metafile

Metafile , aby wyliczyć.

destRect
Rectangle

Rectangle struktura określająca lokalizację i rozmiar rysowanego metapliku.

srcRect
Rectangle

Rectangle struktura określająca część metapliku względem lewego górnego rogu do rysowania.

srcUnit
GraphicsUnit

Element członkowski GraphicsUnit wyliczenia, który określa jednostkę miary używanej do określenia części metapliku, który zawiera prostokąt określony przez srcRect parametr .

callback
Graphics.EnumerateMetafileProc

Graphics.EnumerateMetafileProc delegate, który określa metodę, do której są wysyłane rekordy metaplików.

callbackData
IntPtr

nativeint

Wewnętrzny wskaźnik, który jest wymagany, ale ignorowany. Można przekazać Zero dla tego parametru.

Przykłady

Aby zapoznać się z przykładem kodu, zobacz EnumerateMetafile(Metafile, Point, Graphics+EnumerateMetafileProc).

Uwagi

Ta metoda wylicza rekordy zawarte w określonym metapliku. Każdy rekord jest wysyłany indywidualnie do metody wywołania zwrotnego określonego callback przez parametr . Zazwyczaj metoda wywołania zwrotnego wywołuje metodę PlayRecord "odtwórz" lub narysuj rekord.

Jeśli metoda wywołania zwrotnego wywołuje PlayRecordmetodę , musi to zrobić, wywołując metodę PlayRecord określonego Metafile , który jest wyliczany.

Każdy rysunek, który odbywa się poza prostokątem określonym przez srcRect parametr, jest ignorowany.

Zobacz też

Dotyczy

EnumerateMetafile(Metafile, PointF[], Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr, ImageAttributes)

Wysyła rekordy w określonym Metafileobiekcie pojedynczo do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym parallelogramie przy użyciu określonych atrybutów obrazu.

public:
 void EnumerateMetafile(System::Drawing::Imaging::Metafile ^ metafile, cli::array <System::Drawing::PointF> ^ destPoints, System::Drawing::Graphics::EnumerateMetafileProc ^ callback, IntPtr callbackData, System::Drawing::Imaging::ImageAttributes ^ imageAttr);
public void EnumerateMetafile (System.Drawing.Imaging.Metafile metafile, System.Drawing.PointF[] destPoints, System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc callback, IntPtr callbackData, System.Drawing.Imaging.ImageAttributes imageAttr);
public void EnumerateMetafile (System.Drawing.Imaging.Metafile metafile, System.Drawing.PointF[] destPoints, System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc callback, IntPtr callbackData, System.Drawing.Imaging.ImageAttributes? imageAttr);
member this.EnumerateMetafile : System.Drawing.Imaging.Metafile * System.Drawing.PointF[] * System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc * nativeint * System.Drawing.Imaging.ImageAttributes -> unit
Public Sub EnumerateMetafile (metafile As Metafile, destPoints As PointF(), callback As Graphics.EnumerateMetafileProc, callbackData As IntPtr, imageAttr As ImageAttributes)

Parametry

metafile
Metafile

Metafile , aby wyliczyć.

destPoints
PointF[]

Tablica trzech PointF struktur definiujących równoległyogram określający rozmiar i lokalizację narysowanego metapliku.

callback
Graphics.EnumerateMetafileProc

Graphics.EnumerateMetafileProc delegate, który określa metodę, do której są wysyłane rekordy metaplików.

callbackData
IntPtr

nativeint

Wewnętrzny wskaźnik, który jest wymagany, ale ignorowany. Można przekazać Zero dla tego parametru.

imageAttr
ImageAttributes

ImageAttributes który określa informacje o atrybucie obrazu dla rysowanego obrazu.

Przykłady

Aby zapoznać się z przykładem kodu, zobacz EnumerateMetafile(Metafile, Point, Graphics+EnumerateMetafileProc).

Uwagi

Ta metoda wylicza rekordy zawarte w określonym metapliku. Każdy rekord jest wysyłany indywidualnie do metody wywołania zwrotnego określonego callback przez parametr . Zazwyczaj metoda wywołania zwrotnego wywołuje metodę PlayRecord "odtwórz" lub narysuj rekord.

Jeśli metoda wywołania zwrotnego wywołuje PlayRecordmetodę , musi to zrobić, wywołując metodę PlayRecord określonego Metafile , który jest wyliczany.

Parametr destPoints określa trzy punkty parallelogramu. Trzy PointF struktury reprezentują lewy górny, prawy górny i lewy dolny róg równoległogramu. Czwarty punkt jest ekstrapolowany z pierwszych trzech do utworzenia równoległegoogramu. Rysowany metaplik jest skalowany i szkalowany w celu dopasowania do równoległego.

Atrybuty obrazu określone przez imageAttr parametr zastępują te określone podczas zapisywania metapliku.

Zobacz też

Dotyczy

EnumerateMetafile(Metafile, PointF, RectangleF, GraphicsUnit, Graphics+EnumerateMetafileProc)

Wysyła rekordy w wybranym prostokącie z Metafileelementu ( jeden naraz) do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym punkcie.

public:
 void EnumerateMetafile(System::Drawing::Imaging::Metafile ^ metafile, System::Drawing::PointF destPoint, System::Drawing::RectangleF srcRect, System::Drawing::GraphicsUnit srcUnit, System::Drawing::Graphics::EnumerateMetafileProc ^ callback);
public void EnumerateMetafile (System.Drawing.Imaging.Metafile metafile, System.Drawing.PointF destPoint, System.Drawing.RectangleF srcRect, System.Drawing.GraphicsUnit srcUnit, System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc callback);
member this.EnumerateMetafile : System.Drawing.Imaging.Metafile * System.Drawing.PointF * System.Drawing.RectangleF * System.Drawing.GraphicsUnit * System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc -> unit
Public Sub EnumerateMetafile (metafile As Metafile, destPoint As PointF, srcRect As RectangleF, srcUnit As GraphicsUnit, callback As Graphics.EnumerateMetafileProc)

Parametry

metafile
Metafile

Metafile , aby wyliczyć.

destPoint
PointF

PointF struktura określająca lokalizację lewego górnego rogu rysowanego metapliku.

srcRect
RectangleF

RectangleF struktura określająca część metapliku względem lewego górnego rogu do rysowania.

srcUnit
GraphicsUnit

Element członkowski GraphicsUnit wyliczenia, który określa jednostkę miary używanej do określenia części metapliku, który zawiera prostokąt określony przez srcRect parametr .

callback
Graphics.EnumerateMetafileProc

Graphics.EnumerateMetafileProc delegate, który określa metodę, do której są wysyłane rekordy metaplików.

Przykłady

Aby zapoznać się z przykładem kodu, zobacz EnumerateMetafile(Metafile, Point, Graphics+EnumerateMetafileProc).

Uwagi

Ta metoda wylicza rekordy zawarte w określonym metapliku. Każdy rekord jest wysyłany indywidualnie do metody wywołania zwrotnego określonego callback przez parametr . Zazwyczaj metoda wywołania zwrotnego wywołuje metodę PlayRecord "odtwórz" lub narysuj rekord.

Jeśli metoda wywołania zwrotnego wywołuje PlayRecordmetodę , musi to zrobić, wywołując metodę PlayRecord określonego Metafile , który jest wyliczany.

Każdy rysunek, który odbywa się poza prostokątem określonym przez srcRect parametr, jest ignorowany.

Dotyczy

EnumerateMetafile(Metafile, PointF, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr, ImageAttributes)

Wysyła rekordy w określonym Metafileobiekcie pojedynczo do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym punkcie przy użyciu określonych atrybutów obrazu.

public:
 void EnumerateMetafile(System::Drawing::Imaging::Metafile ^ metafile, System::Drawing::PointF destPoint, System::Drawing::Graphics::EnumerateMetafileProc ^ callback, IntPtr callbackData, System::Drawing::Imaging::ImageAttributes ^ imageAttr);
public void EnumerateMetafile (System.Drawing.Imaging.Metafile metafile, System.Drawing.PointF destPoint, System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc callback, IntPtr callbackData, System.Drawing.Imaging.ImageAttributes imageAttr);
public void EnumerateMetafile (System.Drawing.Imaging.Metafile metafile, System.Drawing.PointF destPoint, System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc callback, IntPtr callbackData, System.Drawing.Imaging.ImageAttributes? imageAttr);
member this.EnumerateMetafile : System.Drawing.Imaging.Metafile * System.Drawing.PointF * System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc * nativeint * System.Drawing.Imaging.ImageAttributes -> unit
Public Sub EnumerateMetafile (metafile As Metafile, destPoint As PointF, callback As Graphics.EnumerateMetafileProc, callbackData As IntPtr, imageAttr As ImageAttributes)

Parametry

metafile
Metafile

Metafile , aby wyliczyć.

destPoint
PointF

PointF struktura określająca lokalizację lewego górnego rogu rysowanego metapliku.

callback
Graphics.EnumerateMetafileProc

Graphics.EnumerateMetafileProc delegate, który określa metodę, do której są wysyłane rekordy metaplików.

callbackData
IntPtr

nativeint

Wewnętrzny wskaźnik, który jest wymagany, ale ignorowany. Można przekazać Zero dla tego parametru.

imageAttr
ImageAttributes

ImageAttributes który określa informacje o atrybucie obrazu dla rysowanego obrazu.

Przykłady

Aby zapoznać się z przykładem kodu, zobacz EnumerateMetafile(Metafile, Point, Graphics+EnumerateMetafileProc).

Uwagi

Ta metoda wylicza rekordy zawarte w określonym metapliku. Każdy rekord jest wysyłany indywidualnie do metody wywołania zwrotnego określonego callback przez parametr . Zazwyczaj metoda wywołania zwrotnego wywołuje metodę PlayRecord "odtwórz" lub narysuj rekord.

Jeśli metoda wywołania zwrotnego wywołuje PlayRecordmetodę , musi to zrobić, wywołując metodę określonego Metafile , który jest wyliczany.

Atrybuty obrazu określone przez imageAttr parametr zastępują te określone podczas zapisywania metapliku.

Zobacz też

Dotyczy

EnumerateMetafile(Metafile, Point, Graphics+EnumerateMetafileProc)

Wysyła rekordy w określonym Metafileobiekcie pojedynczo do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym punkcie.

public:
 void EnumerateMetafile(System::Drawing::Imaging::Metafile ^ metafile, System::Drawing::Point destPoint, System::Drawing::Graphics::EnumerateMetafileProc ^ callback);
public void EnumerateMetafile (System.Drawing.Imaging.Metafile metafile, System.Drawing.Point destPoint, System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc callback);
member this.EnumerateMetafile : System.Drawing.Imaging.Metafile * System.Drawing.Point * System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc -> unit
Public Sub EnumerateMetafile (metafile As Metafile, destPoint As Point, callback As Graphics.EnumerateMetafileProc)

Parametry

metafile
Metafile

Metafile , aby wyliczyć.

destPoint
Point

Point struktura określająca lokalizację lewego górnego rogu rysowanego metapliku.

callback
Graphics.EnumerateMetafileProc

Graphics.EnumerateMetafileProc delegate, który określa metodę, do której są wysyłane rekordy metaplików.

Przykłady

Poniższy przykład kodu tworzy formularz, który ma Metafile jako jeden z jego prywatnych elementów członkowskich. Metoda OnPaint wywołuje EnumerateMetafilemetodę , która wywołuje metodę formularza MetafileCallback dla każdego rekordu w metapliku. Metoda MetafileCallback wywołuje metodę PlayRecord . Zwróć uwagę, że MetafileCallback metoda odbiera dane rekordu jako IntPtrelement , ale PlayRecord metoda oczekuje, że dane rekordu będą tablicą bajtów. Wywołanie w celu Copy skopiowania danych rekordu do tablicy bajtów, aby można je było przekazać do PlayRecord.


using System;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Imaging;
using System.Windows.Forms;

// for Marshal.Copy
using System.Runtime.InteropServices; 

public class Form1 : Form
{
  private Metafile metafile1;
  private Graphics.EnumerateMetafileProc metafileDelegate;
  private Point destPoint;
  public Form1()
  {
    metafile1 = new Metafile(@"C:\Test.wmf");
    metafileDelegate = new Graphics.EnumerateMetafileProc(MetafileCallback);
    destPoint = new Point(20, 10);
  }
  protected override void OnPaint(PaintEventArgs e)
  {
    e.Graphics.EnumerateMetafile(metafile1, destPoint, metafileDelegate);
  }
  private bool MetafileCallback(
    EmfPlusRecordType recordType,
    int flags,
    int dataSize,
    IntPtr data,
    PlayRecordCallback callbackData)
  {
    byte[] dataArray = null;
    if (data != IntPtr.Zero)
    {
      // Copy the unmanaged record to a managed byte buffer 
      // that can be used by PlayRecord.
      dataArray = new byte[dataSize];
      Marshal.Copy(data, dataArray, 0, dataSize);
    }

    metafile1.PlayRecord(recordType, flags, dataSize, dataArray);

    return true;
  }

  static void Main()
  {
    Application.Run(new Form1());
  }
}
Imports System.Drawing
Imports System.Drawing.Imaging
Imports System.Windows.Forms
' for Marshal.Copy
Imports System.Runtime.InteropServices


Public Class Form1
  Inherits Form
  Private metafile1 As Metafile
  Private metafileDelegate As Graphics.EnumerateMetafileProc
  Private destPoint As Point
  
  Public Sub New() 
    metafile1 = New Metafile("C:\test.wmf")
    metafileDelegate = New Graphics.EnumerateMetafileProc(AddressOf MetafileCallback)
    destPoint = New Point(20, 10)
  
  End Sub
  
  Protected Overrides Sub OnPaint(ByVal e As PaintEventArgs) 
    e.Graphics.EnumerateMetafile(metafile1, destPoint, metafileDelegate)
  
  End Sub
  
  Private Function MetafileCallback(ByVal recordType As _
    EmfPlusRecordType, ByVal flags As Integer, ByVal dataSize As Integer, _
    ByVal data As IntPtr, ByVal callbackData As PlayRecordCallback) As Boolean

    Dim dataArray As Byte() = Nothing
    If data <> IntPtr.Zero Then

      ' Copy the unmanaged record to a managed byte buffer 
      ' that can be used by PlayRecord.
      dataArray = New Byte(dataSize) {}
      Marshal.Copy(data, dataArray, 0, dataSize)
    End If

    metafile1.PlayRecord(recordType, flags, dataSize, dataArray)
    Return True

  End Function
  
  Shared Sub Main() 
    Application.Run(New Form1())
  End Sub

End Class

Uwagi

Ta metoda wylicza rekordy zawarte w określonym metapliku. Każdy rekord jest wysyłany indywidualnie do metody wywołania zwrotnego określonego callback przez parametr . Zazwyczaj metoda wywołania zwrotnego wywołuje metodę PlayRecord "odtwórz" lub narysuj rekord.

Jeśli metoda wywołania zwrotnego wywołuje PlayRecordmetodę , musi to zrobić, wywołując metodę PlayRecord określonego Metafile , który jest wyliczany.

Zobacz też

Dotyczy

EnumerateMetafile(Metafile, Point[], Graphics+EnumerateMetafileProc)

Wysyła rekordy w określonym Metafileobiekcie ( pojedynczo) do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym parallelogramie.

public:
 void EnumerateMetafile(System::Drawing::Imaging::Metafile ^ metafile, cli::array <System::Drawing::Point> ^ destPoints, System::Drawing::Graphics::EnumerateMetafileProc ^ callback);
public void EnumerateMetafile (System.Drawing.Imaging.Metafile metafile, System.Drawing.Point[] destPoints, System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc callback);
member this.EnumerateMetafile : System.Drawing.Imaging.Metafile * System.Drawing.Point[] * System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc -> unit
Public Sub EnumerateMetafile (metafile As Metafile, destPoints As Point(), callback As Graphics.EnumerateMetafileProc)

Parametry

metafile
Metafile

Metafile , aby wyliczyć.

destPoints
Point[]

Tablica trzech Point struktur definiujących równoległyogram określający rozmiar i lokalizację narysowanego metapliku.

callback
Graphics.EnumerateMetafileProc

Graphics.EnumerateMetafileProc delegate, który określa metodę, do której są wysyłane rekordy metaplików.

Przykłady

Aby zapoznać się z przykładem kodu, zobacz EnumerateMetafile(Metafile, Point, Graphics+EnumerateMetafileProc).

Uwagi

Ta metoda wylicza rekordy zawarte w określonym metapliku. Każdy rekord jest wysyłany indywidualnie do metody wywołania zwrotnego określonego callback przez parametr . Zazwyczaj metoda wywołania zwrotnego wywołuje metodę PlayRecord "odtwórz" lub narysuj rekord.

Jeśli metoda wywołania zwrotnego wywołuje PlayRecordmetodę , musi to zrobić, wywołując metodę PlayRecord określonego Metafile , który jest wyliczany.

Zobacz też

Dotyczy

EnumerateMetafile(Metafile, PointF[], Graphics+EnumerateMetafileProc)

Wysyła rekordy w określonym Metafileobiekcie ( pojedynczo) do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym parallelogramie.

public:
 void EnumerateMetafile(System::Drawing::Imaging::Metafile ^ metafile, cli::array <System::Drawing::PointF> ^ destPoints, System::Drawing::Graphics::EnumerateMetafileProc ^ callback);
public void EnumerateMetafile (System.Drawing.Imaging.Metafile metafile, System.Drawing.PointF[] destPoints, System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc callback);
member this.EnumerateMetafile : System.Drawing.Imaging.Metafile * System.Drawing.PointF[] * System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc -> unit
Public Sub EnumerateMetafile (metafile As Metafile, destPoints As PointF(), callback As Graphics.EnumerateMetafileProc)

Parametry

metafile
Metafile

Metafile , aby wyliczyć.

destPoints
PointF[]

Tablica trzech PointF struktur definiujących równoległyogram określający rozmiar i lokalizację narysowanego metapliku.

callback
Graphics.EnumerateMetafileProc

Graphics.EnumerateMetafileProc delegate, który określa metodę, do której są wysyłane rekordy metaplików.

Przykłady

Aby zapoznać się z przykładem kodu, zobacz EnumerateMetafile(Metafile, Point, Graphics+EnumerateMetafileProc).

Uwagi

Ta metoda wylicza rekordy zawarte w określonym metapliku. Każdy rekord jest wysyłany indywidualnie do metody wywołania zwrotnego określonego callback przez parametr . Zazwyczaj metoda wywołania zwrotnego wywołuje metodę PlayRecord "odtwórz" lub narysuj rekord.

Jeśli metoda wywołania zwrotnego wywołuje PlayRecordmetodę , musi to zrobić, wywołując metodę PlayRecord określonego Metafile , który jest wyliczany.

Parametr destPoints określa trzy punkty parallelogramu. Trzy PointF struktury reprezentują lewy górny, prawy górny i lewy dolny róg równoległogramu. Czwarty punkt jest ekstrapolowany z pierwszych trzech do utworzenia równoległegoogramu. Rysowany metaplik jest skalowany i szkalowany w celu dopasowania do równoległego.

Zobacz też

Dotyczy

EnumerateMetafile(Metafile, Rectangle, Graphics+EnumerateMetafileProc)

Wysyła rekordy określonego Metafileobiektu ( pojedynczo) do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym prostokącie.

public:
 void EnumerateMetafile(System::Drawing::Imaging::Metafile ^ metafile, System::Drawing::Rectangle destRect, System::Drawing::Graphics::EnumerateMetafileProc ^ callback);
public void EnumerateMetafile (System.Drawing.Imaging.Metafile metafile, System.Drawing.Rectangle destRect, System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc callback);
member this.EnumerateMetafile : System.Drawing.Imaging.Metafile * System.Drawing.Rectangle * System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc -> unit
Public Sub EnumerateMetafile (metafile As Metafile, destRect As Rectangle, callback As Graphics.EnumerateMetafileProc)

Parametry

metafile
Metafile

Metafile , aby wyliczyć.

destRect
Rectangle

Rectangle struktura określająca lokalizację i rozmiar rysowanego metapliku.

callback
Graphics.EnumerateMetafileProc

Graphics.EnumerateMetafileProc delegate, który określa metodę, do której są wysyłane rekordy metaplików.

Przykłady

Aby zapoznać się z przykładem kodu, zobacz EnumerateMetafile(Metafile, Point, Graphics+EnumerateMetafileProc).

Uwagi

Ta metoda wylicza rekordy zawarte w określonym metapliku. Każdy rekord jest wysyłany indywidualnie do metody wywołania zwrotnego określonego callback przez parametr . Zazwyczaj metoda wywołania zwrotnego wywołuje metodę PlayRecord "odtwórz" lub rysuje rekord.

Jeśli metoda wywołania zwrotnego wywołuje PlayRecordmetodę , musi to zrobić, wywołując PlayRecord metodę określonego Metafile , który jest wyliczany.

Zobacz też

Dotyczy

EnumerateMetafile(Metafile, RectangleF, Graphics+EnumerateMetafileProc)

Wysyła rekordy określonego Metafile, jeden naraz, do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym prostokątze.

public:
 void EnumerateMetafile(System::Drawing::Imaging::Metafile ^ metafile, System::Drawing::RectangleF destRect, System::Drawing::Graphics::EnumerateMetafileProc ^ callback);
public void EnumerateMetafile (System.Drawing.Imaging.Metafile metafile, System.Drawing.RectangleF destRect, System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc callback);
member this.EnumerateMetafile : System.Drawing.Imaging.Metafile * System.Drawing.RectangleF * System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc -> unit
Public Sub EnumerateMetafile (metafile As Metafile, destRect As RectangleF, callback As Graphics.EnumerateMetafileProc)

Parametry

metafile
Metafile

Metafile , aby wyliczyć.

destRect
RectangleF

RectangleF struktura określająca lokalizację i rozmiar rysunkowego metapliku.

callback
Graphics.EnumerateMetafileProc

Graphics.EnumerateMetafileProc delegate, który określa metodę, do której są wysyłane rekordy metaplików.

Przykłady

Aby zapoznać się z przykładem kodu, zobacz EnumerateMetafile(Metafile, Point, Graphics+EnumerateMetafileProc).

Uwagi

Ta metoda wylicza rekordy zawarte w określonym metapliku. Każdy rekord jest wysyłany indywidualnie do metody wywołania zwrotnego określonego callback przez parametr . Zazwyczaj metoda wywołania zwrotnego wywołuje metodę PlayRecord "odtwórz" lub rysuje rekord.

Jeśli metoda wywołania zwrotnego wywołuje PlayRecordmetodę , musi to zrobić, wywołując PlayRecord metodę określonego Metafile , który jest wyliczany.

Zobacz też

Dotyczy

EnumerateMetafile(Metafile, Point, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr)

Wysyła rekordy w określonym Metafileobiekcie ( jeden naraz) do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym punkcie.

public:
 void EnumerateMetafile(System::Drawing::Imaging::Metafile ^ metafile, System::Drawing::Point destPoint, System::Drawing::Graphics::EnumerateMetafileProc ^ callback, IntPtr callbackData);
public void EnumerateMetafile (System.Drawing.Imaging.Metafile metafile, System.Drawing.Point destPoint, System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc callback, IntPtr callbackData);
member this.EnumerateMetafile : System.Drawing.Imaging.Metafile * System.Drawing.Point * System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc * nativeint -> unit
Public Sub EnumerateMetafile (metafile As Metafile, destPoint As Point, callback As Graphics.EnumerateMetafileProc, callbackData As IntPtr)

Parametry

metafile
Metafile

Metafile , aby wyliczyć.

destPoint
Point

Point struktura określająca lokalizację lewego górnego rogu rysowanego metapliku.

callback
Graphics.EnumerateMetafileProc

Graphics.EnumerateMetafileProc delegate, który określa metodę, do której są wysyłane rekordy metaplików.

callbackData
IntPtr

nativeint

Wewnętrzny wskaźnik, który jest wymagany, ale ignorowany. Ten parametr można przekazać Zero .

Przykłady

Aby zapoznać się z przykładem kodu, zobacz EnumerateMetafile.

Uwagi

Ta metoda wylicza rekordy zawarte w określonym metapliku. Każdy rekord jest wysyłany indywidualnie do metody wywołania zwrotnego określonego callback przez parametr . Zazwyczaj metoda wywołania zwrotnego wywołuje metodę PlayRecord "odtwórz" lub rysuje rekord.

Jeśli metoda wywołania zwrotnego wywołuje PlayRecordmetodę , musi to zrobić, wywołując PlayRecord metodę określonego Metafile , który jest wyliczany.

Zobacz też

Dotyczy

EnumerateMetafile(Metafile, Point[], Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr)

Wysyła rekordy w określonym Metafileobiekcie ( jeden naraz) do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym parallelogramie.

public:
 void EnumerateMetafile(System::Drawing::Imaging::Metafile ^ metafile, cli::array <System::Drawing::Point> ^ destPoints, System::Drawing::Graphics::EnumerateMetafileProc ^ callback, IntPtr callbackData);
public void EnumerateMetafile (System.Drawing.Imaging.Metafile metafile, System.Drawing.Point[] destPoints, System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc callback, IntPtr callbackData);
member this.EnumerateMetafile : System.Drawing.Imaging.Metafile * System.Drawing.Point[] * System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc * nativeint -> unit
Public Sub EnumerateMetafile (metafile As Metafile, destPoints As Point(), callback As Graphics.EnumerateMetafileProc, callbackData As IntPtr)

Parametry

metafile
Metafile

Metafile , aby wyliczyć.

destPoints
Point[]

Tablica trzech Point struktur definiujących równoległyogram określający rozmiar i lokalizację narysowanego metapliku.

callback
Graphics.EnumerateMetafileProc

Graphics.EnumerateMetafileProc delegate, który określa metodę, do której są wysyłane rekordy metaplików.

callbackData
IntPtr

nativeint

Wewnętrzny wskaźnik, który jest wymagany, ale ignorowany. Ten parametr można przekazać Zero .

Przykłady

Aby zapoznać się z przykładem kodu, zobacz EnumerateMetafile(Metafile, Point, Graphics+EnumerateMetafileProc).

Uwagi

Ta metoda wylicza rekordy zawarte w określonym metapliku. Każdy rekord jest wysyłany indywidualnie do metody wywołania zwrotnego określonego callback przez parametr . Zazwyczaj metoda wywołania zwrotnego wywołuje metodę PlayRecord "odtwórz" lub rysuje rekord.

Jeśli metoda wywołania zwrotnego wywołuje PlayRecordmetodę , musi to zrobić, wywołując PlayRecord metodę określonego Metafile , który jest wyliczany.

Dotyczy

EnumerateMetafile(Metafile, PointF, Graphics+EnumerateMetafileProc)

Wysyła rekordy w określonym Metafileobiekcie pojedynczo do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym punkcie.

public:
 void EnumerateMetafile(System::Drawing::Imaging::Metafile ^ metafile, System::Drawing::PointF destPoint, System::Drawing::Graphics::EnumerateMetafileProc ^ callback);
public void EnumerateMetafile (System.Drawing.Imaging.Metafile metafile, System.Drawing.PointF destPoint, System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc callback);
member this.EnumerateMetafile : System.Drawing.Imaging.Metafile * System.Drawing.PointF * System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc -> unit
Public Sub EnumerateMetafile (metafile As Metafile, destPoint As PointF, callback As Graphics.EnumerateMetafileProc)

Parametry

metafile
Metafile

Metafile , aby wyliczyć.

destPoint
PointF

PointF struktura określająca lokalizację lewego górnego rogu rysowanego metapliku.

callback
Graphics.EnumerateMetafileProc

Graphics.EnumerateMetafileProc delegate, który określa metodę, do której są wysyłane rekordy metaplików.

Przykłady

Aby zapoznać się z przykładem kodu, zobacz EnumerateMetafile(Metafile, Point, Graphics+EnumerateMetafileProc).

Uwagi

Ta metoda wylicza rekordy zawarte w określonym metapliku. Każdy rekord jest wysyłany indywidualnie do metody wywołania zwrotnego określonego callback przez parametr . Zazwyczaj metoda wywołania zwrotnego wywołuje metodę PlayRecord "odtwórz" lub narysuj rekord.

Jeśli metoda wywołania zwrotnego wywołuje PlayRecordmetodę , musi to zrobić, wywołując metodę PlayRecord określonego Metafile , który jest wyliczany.

Zobacz też

Dotyczy

EnumerateMetafile(Metafile, PointF[], Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr)

Wysyła rekordy w określonym Metafileobiekcie ( jeden naraz) do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym parallelogramie.

public:
 void EnumerateMetafile(System::Drawing::Imaging::Metafile ^ metafile, cli::array <System::Drawing::PointF> ^ destPoints, System::Drawing::Graphics::EnumerateMetafileProc ^ callback, IntPtr callbackData);
public void EnumerateMetafile (System.Drawing.Imaging.Metafile metafile, System.Drawing.PointF[] destPoints, System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc callback, IntPtr callbackData);
member this.EnumerateMetafile : System.Drawing.Imaging.Metafile * System.Drawing.PointF[] * System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc * nativeint -> unit
Public Sub EnumerateMetafile (metafile As Metafile, destPoints As PointF(), callback As Graphics.EnumerateMetafileProc, callbackData As IntPtr)

Parametry

metafile
Metafile

Metafile , aby wyliczyć.

destPoints
PointF[]

Tablica trzech PointF struktur definiujących równoległyogram określający rozmiar i lokalizację narysowanego metapliku.

callback
Graphics.EnumerateMetafileProc

Graphics.EnumerateMetafileProc delegate, który określa metodę, do której są wysyłane rekordy metaplików.

callbackData
IntPtr

nativeint

Wewnętrzny wskaźnik, który jest wymagany, ale ignorowany. Ten parametr można przekazać Zero .

Przykłady

Aby zapoznać się z przykładem kodu, zobacz EnumerateMetafile(Metafile, Point, Graphics+EnumerateMetafileProc).

Uwagi

Ta metoda wylicza rekordy zawarte w określonym metapliku. Każdy rekord jest wysyłany indywidualnie do metody wywołania zwrotnego określonego callback przez parametr . Zazwyczaj metoda wywołania zwrotnego wywołuje metodę PlayRecord "odtwórz" lub rysuje rekord.

Jeśli metoda wywołania zwrotnego wywołuje PlayRecordmetodę , musi to zrobić, wywołując PlayRecord metodę określonego Metafile , który jest wyliczany.

Parametr destPoints określa trzy punkty parallelogramu. Trzy PointF struktury reprezentują lewe górne, prawe górne i lewe dolne rogi równoległegoogramu. Czwarty punkt jest ekstrapolowany z pierwszych trzech do utworzenia równoległego. Rysowany metaplik jest skalowany i szkalowany w celu dopasowania do równoległego.

Zobacz też

Dotyczy

EnumerateMetafile(Metafile, Rectangle, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr)

Wysyła rekordy określonego Metafile, jeden naraz, do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym prostokątze.

public:
 void EnumerateMetafile(System::Drawing::Imaging::Metafile ^ metafile, System::Drawing::Rectangle destRect, System::Drawing::Graphics::EnumerateMetafileProc ^ callback, IntPtr callbackData);
public void EnumerateMetafile (System.Drawing.Imaging.Metafile metafile, System.Drawing.Rectangle destRect, System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc callback, IntPtr callbackData);
member this.EnumerateMetafile : System.Drawing.Imaging.Metafile * System.Drawing.Rectangle * System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc * nativeint -> unit
Public Sub EnumerateMetafile (metafile As Metafile, destRect As Rectangle, callback As Graphics.EnumerateMetafileProc, callbackData As IntPtr)

Parametry

metafile
Metafile

Metafile , aby wyliczyć.

destRect
Rectangle

Rectangle struktura określająca lokalizację i rozmiar rysunkowego metapliku.

callback
Graphics.EnumerateMetafileProc

Graphics.EnumerateMetafileProc delegate, który określa metodę, do której są wysyłane rekordy metaplików.

callbackData
IntPtr

nativeint

Wewnętrzny wskaźnik, który jest wymagany, ale ignorowany. Ten parametr można przekazać Zero .

Przykłady

Aby zapoznać się z przykładem kodu, zobacz EnumerateMetafile(Metafile, Point, Graphics+EnumerateMetafileProc).

Uwagi

Ta metoda wylicza rekordy zawarte w określonym metapliku. Każdy rekord jest wysyłany indywidualnie do metody wywołania zwrotnego określonego callback przez parametr . Zazwyczaj metoda wywołania zwrotnego wywołuje metodę PlayRecord "odtwórz" lub rysuje rekord.

Jeśli metoda wywołania zwrotnego wywołuje PlayRecordmetodę , musi to zrobić, wywołując PlayRecord metodę określonego Metafile , który jest wyliczany.

Zobacz też

Dotyczy

EnumerateMetafile(Metafile, RectangleF, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr)

Wysyła rekordy określonego Metafile, jeden naraz, do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym prostokątze.

public:
 void EnumerateMetafile(System::Drawing::Imaging::Metafile ^ metafile, System::Drawing::RectangleF destRect, System::Drawing::Graphics::EnumerateMetafileProc ^ callback, IntPtr callbackData);
public void EnumerateMetafile (System.Drawing.Imaging.Metafile metafile, System.Drawing.RectangleF destRect, System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc callback, IntPtr callbackData);
member this.EnumerateMetafile : System.Drawing.Imaging.Metafile * System.Drawing.RectangleF * System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc * nativeint -> unit
Public Sub EnumerateMetafile (metafile As Metafile, destRect As RectangleF, callback As Graphics.EnumerateMetafileProc, callbackData As IntPtr)

Parametry

metafile
Metafile

Metafile , aby wyliczyć.

destRect
RectangleF

RectangleF struktura określająca lokalizację i rozmiar rysunkowego metapliku.

callback
Graphics.EnumerateMetafileProc

Graphics.EnumerateMetafileProc delegate, który określa metodę, do której są wysyłane rekordy metaplików.

callbackData
IntPtr

nativeint

Wewnętrzny wskaźnik, który jest wymagany, ale ignorowany. Ten parametr można przekazać Zero .

Przykłady

Aby zapoznać się z przykładem kodu, zobacz EnumerateMetafile(Metafile, Point, Graphics+EnumerateMetafileProc).

Uwagi

Ta metoda wylicza rekordy zawarte w określonym metapliku. Każdy rekord jest wysyłany indywidualnie do metody wywołania zwrotnego określonego callback przez parametr . Zazwyczaj metoda wywołania zwrotnego wywołuje metodę PlayRecord "odtwórz" lub rysuje rekord.

Jeśli metoda wywołania zwrotnego wywołuje PlayRecordmetodę , musi to zrobić, wywołując PlayRecord metodę określonego Metafile , który jest wyliczany.

Zobacz też

Dotyczy

EnumerateMetafile(Metafile, Point, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr, ImageAttributes)

Wysyła rekordy w określonym Metafileobiekcie pojedynczo do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym punkcie przy użyciu określonych atrybutów obrazu.

public:
 void EnumerateMetafile(System::Drawing::Imaging::Metafile ^ metafile, System::Drawing::Point destPoint, System::Drawing::Graphics::EnumerateMetafileProc ^ callback, IntPtr callbackData, System::Drawing::Imaging::ImageAttributes ^ imageAttr);
public void EnumerateMetafile (System.Drawing.Imaging.Metafile metafile, System.Drawing.Point destPoint, System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc callback, IntPtr callbackData, System.Drawing.Imaging.ImageAttributes imageAttr);
public void EnumerateMetafile (System.Drawing.Imaging.Metafile metafile, System.Drawing.Point destPoint, System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc callback, IntPtr callbackData, System.Drawing.Imaging.ImageAttributes? imageAttr);
member this.EnumerateMetafile : System.Drawing.Imaging.Metafile * System.Drawing.Point * System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc * nativeint * System.Drawing.Imaging.ImageAttributes -> unit
Public Sub EnumerateMetafile (metafile As Metafile, destPoint As Point, callback As Graphics.EnumerateMetafileProc, callbackData As IntPtr, imageAttr As ImageAttributes)

Parametry

metafile
Metafile

Metafile , aby wyliczyć.

destPoint
Point

Point struktura określająca lokalizację lewego górnego rogu rysowanego metapliku.

callback
Graphics.EnumerateMetafileProc

Graphics.EnumerateMetafileProc delegate, który określa metodę, do której są wysyłane rekordy metaplików.

callbackData
IntPtr

nativeint

Wewnętrzny wskaźnik, który jest wymagany, ale ignorowany. Ten parametr można przekazać Zero .

imageAttr
ImageAttributes

ImageAttributes określa informacje o atrybucie obrazu dla rysunkowego obrazu.

Przykłady

Aby zapoznać się z przykładem kodu, zobacz EnumerateMetafile(Metafile, Point, Graphics+EnumerateMetafileProc).

Uwagi

Ta metoda wylicza rekordy zawarte w określonym metapliku. Każdy rekord jest wysyłany indywidualnie do metody wywołania zwrotnego określonego callback przez parametr . Zazwyczaj metoda wywołania zwrotnego wywołuje metodę PlayRecord "odtwórz" lub narysuj rekord.

Jeśli metoda wywołania zwrotnego wywołuje PlayRecordmetodę , musi to zrobić, wywołując metodę PlayRecord określonego Metafile , który jest wyliczany.

Zobacz też

Dotyczy

EnumerateMetafile(Metafile, Point, Rectangle, GraphicsUnit, Graphics+EnumerateMetafileProc)

Wysyła rekordy w wybranym prostokącie z Metafileelementu ( jeden naraz) do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym punkcie.

public:
 void EnumerateMetafile(System::Drawing::Imaging::Metafile ^ metafile, System::Drawing::Point destPoint, System::Drawing::Rectangle srcRect, System::Drawing::GraphicsUnit srcUnit, System::Drawing::Graphics::EnumerateMetafileProc ^ callback);
public void EnumerateMetafile (System.Drawing.Imaging.Metafile metafile, System.Drawing.Point destPoint, System.Drawing.Rectangle srcRect, System.Drawing.GraphicsUnit srcUnit, System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc callback);
member this.EnumerateMetafile : System.Drawing.Imaging.Metafile * System.Drawing.Point * System.Drawing.Rectangle * System.Drawing.GraphicsUnit * System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc -> unit
Public Sub EnumerateMetafile (metafile As Metafile, destPoint As Point, srcRect As Rectangle, srcUnit As GraphicsUnit, callback As Graphics.EnumerateMetafileProc)

Parametry

metafile
Metafile

Metafile , aby wyliczyć.

destPoint
Point

Point struktura określająca lokalizację lewego górnego rogu rysowanego metapliku.

srcRect
Rectangle

Rectangle struktura określająca część metapliku względem lewego górnego rogu do rysowania.

srcUnit
GraphicsUnit

Element członkowski GraphicsUnit wyliczenia, który określa jednostkę miary używanej do określenia części metapliku, który zawiera prostokąt określony przez srcRect parametr .

callback
Graphics.EnumerateMetafileProc

Graphics.EnumerateMetafileProc delegate, który określa metodę, do której są wysyłane rekordy metaplików.

Przykłady

Aby zapoznać się z przykładem kodu, zobacz EnumerateMetafile(Metafile, Point, Graphics+EnumerateMetafileProc).

Uwagi

Ta metoda wylicza rekordy zawarte w określonym metapliku. Każdy rekord jest wysyłany indywidualnie do metody wywołania zwrotnego określonego callback przez parametr . Zazwyczaj metoda wywołania zwrotnego wywołuje metodę PlayRecord "odtwórz" lub narysuj rekord.

Jeśli metoda wywołania zwrotnego wywołuje PlayRecordmetodę , musi to zrobić, wywołując metodę PlayRecord określonego Metafile , który jest wyliczany.

Dotyczy

EnumerateMetafile(Metafile, PointF, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr)

Wysyła rekordy w określonym Metafileobiekcie ( jeden naraz) do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym punkcie.

public:
 void EnumerateMetafile(System::Drawing::Imaging::Metafile ^ metafile, System::Drawing::PointF destPoint, System::Drawing::Graphics::EnumerateMetafileProc ^ callback, IntPtr callbackData);
public void EnumerateMetafile (System.Drawing.Imaging.Metafile metafile, System.Drawing.PointF destPoint, System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc callback, IntPtr callbackData);
member this.EnumerateMetafile : System.Drawing.Imaging.Metafile * System.Drawing.PointF * System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc * nativeint -> unit
Public Sub EnumerateMetafile (metafile As Metafile, destPoint As PointF, callback As Graphics.EnumerateMetafileProc, callbackData As IntPtr)

Parametry

metafile
Metafile

Metafile , aby wyliczyć.

destPoint
PointF

PointF struktura określająca lokalizację lewego górnego rogu rysowanego metapliku.

callback
Graphics.EnumerateMetafileProc

Graphics.EnumerateMetafileProc delegate, który określa metodę, do której są wysyłane rekordy metaplików.

callbackData
IntPtr

nativeint

Wewnętrzny wskaźnik, który jest wymagany, ale ignorowany. Ten parametr można przekazać Zero .

Przykłady

Aby zapoznać się z przykładem kodu, zobacz EnumerateMetafile(Metafile, Point, Graphics+EnumerateMetafileProc).

Uwagi

Ta metoda wylicza rekordy zawarte w określonym metapliku. Każdy rekord jest wysyłany indywidualnie do metody wywołania zwrotnego określonego callback przez parametr . Zazwyczaj metoda wywołania zwrotnego wywołuje metodę PlayRecord "odtwórz" lub rysuje rekord.

Jeśli metoda wywołania zwrotnego wywołuje PlayRecordmetodę , musi to zrobić, wywołując PlayRecord metodę określonego Metafile , który jest wyliczany.

Zobacz też

Dotyczy

EnumerateMetafile(Metafile, Point[], Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr, ImageAttributes)

Wysyła rekordy w określonym Metafileobiekcie pojedynczo do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym parallelogramie przy użyciu określonych atrybutów obrazu.

public:
 void EnumerateMetafile(System::Drawing::Imaging::Metafile ^ metafile, cli::array <System::Drawing::Point> ^ destPoints, System::Drawing::Graphics::EnumerateMetafileProc ^ callback, IntPtr callbackData, System::Drawing::Imaging::ImageAttributes ^ imageAttr);
public void EnumerateMetafile (System.Drawing.Imaging.Metafile metafile, System.Drawing.Point[] destPoints, System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc callback, IntPtr callbackData, System.Drawing.Imaging.ImageAttributes imageAttr);
public void EnumerateMetafile (System.Drawing.Imaging.Metafile metafile, System.Drawing.Point[] destPoints, System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc callback, IntPtr callbackData, System.Drawing.Imaging.ImageAttributes? imageAttr);
member this.EnumerateMetafile : System.Drawing.Imaging.Metafile * System.Drawing.Point[] * System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc * nativeint * System.Drawing.Imaging.ImageAttributes -> unit
Public Sub EnumerateMetafile (metafile As Metafile, destPoints As Point(), callback As Graphics.EnumerateMetafileProc, callbackData As IntPtr, imageAttr As ImageAttributes)

Parametry

metafile
Metafile

Metafile , aby wyliczyć.

destPoints
Point[]

Tablica trzech Point struktur definiujących równoległyogram określający rozmiar i lokalizację narysowanego metapliku.

callback
Graphics.EnumerateMetafileProc

Graphics.EnumerateMetafileProc delegate, który określa metodę, do której są wysyłane rekordy metaplików.

callbackData
IntPtr

nativeint

Wewnętrzny wskaźnik, który jest wymagany, ale ignorowany. Można przekazać Zero dla tego parametru.

imageAttr
ImageAttributes

ImageAttributes który określa informacje o atrybucie obrazu dla rysowanego obrazu.

Przykłady

Aby zapoznać się z przykładem kodu, zobacz EnumerateMetafile(Metafile, Point, Graphics+EnumerateMetafileProc).

Uwagi

Ta metoda wylicza rekordy zawarte w określonym metapliku. Każdy rekord jest wysyłany indywidualnie do metody wywołania zwrotnego określonego callback przez parametr . Zazwyczaj metoda wywołania zwrotnego wywołuje metodę PlayRecord "odtwórz" lub narysuj rekord.

Jeśli metoda wywołania zwrotnego wywołuje PlayRecordmetodę , musi to zrobić, wywołując metodę PlayRecord określonego Metafile , który jest wyliczany.

Parametr destPoints określa trzy punkty parallelogramu. Trzy Point struktury reprezentują lewy górny, prawy górny i lewy dolny róg równoległogramu. Czwarty punkt jest ekstrapolowany z pierwszych trzech do utworzenia równoległegoogramu. Rysowany metaplik jest skalowany i szkalowany w celu dopasowania do równoległego.

Atrybuty obrazu określone przez imageAttr parametr zastępują te określone podczas zapisywania metapliku.

Zobacz też

Dotyczy

EnumerateMetafile(Metafile, Point[], Rectangle, GraphicsUnit, Graphics+EnumerateMetafileProc)

Wysyła rekordy w wybranym prostokącie z Metafileelementu ( jeden naraz) do metody wywołania zwrotnego do wyświetlania w określonym parallelogramie.

public:
 void EnumerateMetafile(System::Drawing::Imaging::Metafile ^ metafile, cli::array <System::Drawing::Point> ^ destPoints, System::Drawing::Rectangle srcRect, System::Drawing::GraphicsUnit srcUnit, System::Drawing::Graphics::EnumerateMetafileProc ^ callback);
public void EnumerateMetafile (System.Drawing.Imaging.Metafile metafile, System.Drawing.Point[] destPoints, System.Drawing.Rectangle srcRect, System.Drawing.GraphicsUnit srcUnit, System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc callback);
member this.EnumerateMetafile : System.Drawing.Imaging.Metafile * System.Drawing.Point[] * System.Drawing.Rectangle * System.Drawing.GraphicsUnit * System.Drawing.Graphics.EnumerateMetafileProc -> unit
Public Sub EnumerateMetafile (metafile As Metafile, destPoints As Point(), srcRect As Rectangle, srcUnit As GraphicsUnit, callback As Graphics.EnumerateMetafileProc)

Parametry

metafile
Metafile

Metafile , aby wyliczyć.

destPoints
Point[]

Tablica trzech Point struktur definiujących równoległyogram określający rozmiar i lokalizację narysowanego metapliku.

srcRect
Rectangle

Rectangle struktura określająca część metapliku względem lewego górnego rogu do rysowania.

srcUnit
GraphicsUnit

Element członkowski GraphicsUnit wyliczenia, który określa jednostkę miary używanej do określenia części metapliku, który zawiera prostokąt określony przez srcRect parametr .

callback
Graphics.EnumerateMetafileProc

Graphics.EnumerateMetafileProc delegate, który określa metodę, do której są wysyłane rekordy metaplików.

Przykłady

Aby zapoznać się z przykładem kodu, zobacz EnumerateMetafile(Metafile, Point, Graphics+EnumerateMetafileProc).

Uwagi

Ta metoda wylicza rekordy zawarte w określonym metapliku. Każdy rekord jest wysyłany indywidualnie do metody wywołania zwrotnego określonego callback przez parametr . Zazwyczaj metoda wywołania zwrotnego wywołuje metodę PlayRecord "odtwórz" lub narysuj rekord.

Jeśli metoda wywołania zwrotnego wywołuje PlayRecordmetodę , musi to zrobić, wywołując metodę PlayRecord określonego Metafile , który jest wyliczany.

Parametr destPoints określa trzy punkty parallelogramu. Trzy Point struktury reprezentują lewy górny, prawy górny i lewy dolny róg równoległogramu. Czwarty punkt jest ekstrapolowany z pierwszych trzech do utworzenia równoległegoogramu. Rysowany metaplik jest skalowany i szkalowany w celu dopasowania do równoległego.

Każdy rysunek, który odbywa się poza prostokątem określonym przez srcRect parametr, jest ignorowany.

Dotyczy