Exception.GetType Metoda

Definicja

Pobiera typ środowiska uruchomieniowego bieżącego wystąpienia.

public:
 Type ^ GetType();
public:
 virtual Type ^ GetType();
public Type GetType ();
override this.GetType : unit -> Type
Public Function GetType () As Type

Zwraca

Type

Type Obiekt reprezentujący dokładny typ środowiska uruchomieniowego bieżącego wystąpienia.

Implementuje

Uwagi

Metoda GetType istnieje, aby obsługiwać infrastrukturę .NET Framework i wywołuje wewnętrznie podstawową metodę Object.GetType.

Dotyczy

Zobacz też