IntPtr.Inequality(IntPtr, IntPtr) Operator

Definicja

Określa, IntPtr czy dwa określone wystąpienia nie są równe.Determines whether two specified instances of IntPtr are not equal.

public:
 static bool operator !=(IntPtr value1, IntPtr value2);
public static bool operator != (IntPtr value1, IntPtr value2);
static member op_Inequality : nativeint * nativeint -> bool
Public Shared Operator != (value1 As IntPtr, value2 As IntPtr) As Boolean

Parametry

value1
IntPtr

Pierwszy wskaźnik lub dojście do porównania.The first pointer or handle to compare.

value2
IntPtr

Drugi wskaźnik lub dojście do porównania.The second pointer or handle to compare.

Zwraca

trueJeśli value1 nie jest równe value2; w przeciwnym falserazie.true if value1 does not equal value2; otherwise, false.

Uwagi

Równoważna Metoda dla tego operatora toIntPtr.Equals(Object)The equivalent method for this operator is IntPtr.Equals(Object)

Dotyczy