IntPtr.Inequality(IntPtr, IntPtr) Operator

Definicja

Określa, czy dwa określone wystąpienia elementu IntPtr nie są takie same.Determines whether two specified instances of IntPtr are not equal.

public:
 static bool operator !=(IntPtr value1, IntPtr value2);
public static bool operator != (IntPtr value1, IntPtr value2);
static member op_Inequality : nativeint * nativeint -> bool
Public Shared Operator != (value1 As IntPtr, value2 As IntPtr) As Boolean

Parametry

value1
IntPtr

Pierwszy wskaźnik lub dojście do porównania.The first pointer or handle to compare.

value2
IntPtr

Drugi wskaźnik lub dojście do porównania.The second pointer or handle to compare.

Zwraca

Boolean

true Jeśli nie value1 jest równe value2 ; w przeciwnym razie false .true if value1 does not equal value2; otherwise, false.

Uwagi

Równoważna Metoda dla tego operatora to IntPtr.Equals(Object)The equivalent method for this operator is IntPtr.Equals(Object)

Dotyczy