PipeStream.WaitForPipeDrain Metoda

Definicja

Czeka na inne zakończenie potoku w celu odczytania wszystkich wysłanych bajtów.Waits for the other end of the pipe to read all sent bytes.

public:
 void WaitForPipeDrain();
[System.Security.SecurityCritical]
public void WaitForPipeDrain ();
member this.WaitForPipeDrain : unit -> unit
Public Sub WaitForPipeDrain ()
Atrybuty

Wyjątki

Potok jest zamknięty.The pipe is closed.

Potok nie obsługuje operacji zapisu.The pipe does not support write operations.

Potok jest przerwany lub Wystąpił inny błąd we/wy.The pipe is broken or another I/O error occurred.

Uwagi

Metoda WaitForPipeDrain blokuje wszystkie wysłane bajty do końca potoku.The WaitForPipeDrain method blocks until the other end of the pipe has read all sent bytes.

Dotyczy