TextWriter.CoreNewLine Pole

Definicja

Przechowuje znaki nowego wiersza używane dla tego TextWriter.Stores the newline characters used for this TextWriter.

protected: cli::array <char> ^ CoreNewLine;
protected char[] CoreNewLine;
val mutable CoreNewLine : char[]
Protected CoreNewLine As Char() 

Wartość pola

Char[]

Uwagi

Aby uzyskać listę typowych zadań we/wy, zobacz typowe zadania we/wy.For a list of common I/O tasks, see Common I/O Tasks.

Dotyczy

Zobacz też