ProtocolViolationException.ISerializable.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext) Metoda

Definicja

Serializować to wystąpienie do określonego SerializationInfo obiektu.Serializes this instance into the specified SerializationInfo object.

 virtual void System.Runtime.Serialization.ISerializable.GetObjectData(System::Runtime::Serialization::SerializationInfo ^ serializationInfo, System::Runtime::Serialization::StreamingContext streamingContext) = System::Runtime::Serialization::ISerializable::GetObjectData;
void ISerializable.GetObjectData (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo serializationInfo, System.Runtime.Serialization.StreamingContext streamingContext);

Parametry

serializationInfo
SerializationInfo

Obiekt, do którego ProtocolViolationException zostanie Zserializowany.The object into which this ProtocolViolationException will be serialized.

streamingContext
StreamingContext

Miejsce docelowe serializacji.The destination of the serialization.

Implementuje

Dotyczy